Silpinge Fiber ek.för.

2019 : Januari Nytt

Det har -i dubbel bemärkelse-inte hänt särskilt mycket under tiden som har gått.

Föreningen väntar ju på besked från Länsstyrelsen, därifrån har inget hörts.

Med ’i dubbel bemärkelse’ menas att Nyhetsbrevet från december 18 skulle kunna upprepas med samma innehåll idag:

Fortfarande har alldeles för få anmält sig till MiniTel. Fortfarande har alldeles för få Info-formulär skickats in. Vi skickar ut mail-info angående detta.

Alla, som har betalat fiberavgiften äger anläggningen. Vi har 136 andelar i vår ekonomiska förening. Detta kräver dock vissa skyldigheter. De, som inte har förstått detta sammanhang riktigt är välkomna till

Årsmötet, torsdag den 7 mars 2019, kl 18.30.

Vi belyser innebörden av en ekonomisk förening med skyldigheter samt för- och nackdelar. Sammanhanget är inte helt enkelt att förstå! Hoppas på stort deltagande.

Det har efterfrågats en cirkel för bättre datorkunskap.

Föreningen vill gärna genomföra en sådan, gratis.

Dag : Torsdagar kl 19, antal dagar : Efter behov. Rubrik : Hjälp till självhjälp – våra behov styr Ledare : Medlemmar som är vana datoranvändare

Senast tisdag, den 5 februari 2019, bör du vara anmäld

c h r i s t a med övriga styrelsen 19-01-27


Arkiv

2018
2017
2016
2015