Medlemsansökan


Härmed ansöker jag om Medlemskap i Silpinge Fiber ek.för.. Medlemskapet gäller min fastighet och endast en person kan teckna medlemskap för den, gäller även vid flera delägare.

Jag har tagit del av Stadgarna för Silpinge Fiber ek.för. och är beredd att så långt som möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.

100 kr
Bankgiro 619-8253

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Personnummer

Fastighetsbeteckning (obligatorisk)

Telefon

Adress

Postort

Postnummer