Arkiv 2016


Mötet den 17 januari 2017 är uppskjutet till tisdag den 31 januari 2017

kl 18.30 i Gnistan

P g a sjukdom är projektet försenat och därför är informationsmötet senarelagt. Detta berör endast etapp 1) och 2), d v s de som har fiber framdragit till husen och skall få sina CPE när som helst. Informationsmöten för de andra etapp-områden planeras alltefter.

Steg ett inför möteskvällen är att tänka över och bestämma vad ni behöver :

A : Behöver ni endast telefon ?

B : Vill ni ha telefon + bredband / internet ?

C : Väljer ni ett paket med både telefon + internet + teve ?

På mötet skall vi bl a titta på RonnebyPorten för att diskutera olika paket som erbjuds. Vi kommer att ha kompetens på plats. Viktigast är dock era egna funderingar, de kommer att styra kvällen…

Ännu bättre är det, om ni kan mejla in era frågor i förväg till ordföranden eller sekreteraren Markus !

Välkomna, C h r i s t a med styrelsen

 


Senaste Nytt December 2016

En övergripande sammanfattning: Allt löper på bra! Det var även budskapet på medlemsmötet 24 november 2016, ifall ni missade det.

Inte heller denna gång blev det så mycket information om hur vi skall tänka ‘innanför’ väggarna, alltså efter att vi fått CPE installerat. Själva CPE-n monteras inne i er fastighet av ELIAS, den avslutar sas själva fiberprojektet – där slutar projekt-garantin.

Elcom Karlshamn har vunnit upphandlingen om installationerna ‘innanför väggen’, som vi kallar det. Kent Manneby presenterade företaget, han hade dock inte hunnit att förbereda prisexempel eller liknande. Däremot har föreningen fått olika specialrabatter. Viktigt att veta : ROT-bidrag är aktuellt för dessa tjänster, som -p g a av momskraven på föreningen- kommer att debiteras genom Silpinge Fiber ek för. För den enskilde fastighetsägaren är det alltså ingen som helst skillnad.

Det är helt individuellt vad var och en väljer för tillbehör till sitt hem. Projektledaren Börje Green kommer att informera om detta. Samtidigt tittar vi då på exempel/prisbild ifrån Elcom, se nedan, där ni kan läsa på redan nu. Men låt er inte förvillas i onödan av de olika paketen ifall ni inte förstår..

Vi delar in den informationen alltefter aktuella områden. Mest relevant är det ju där det är färdiggrävt och fiber är inblåst. Det betyder att etapp 1) och 2) får samlas först. Anteckna därför tisdag, den 17 januari 2017, Gnistan, 18.30 ! Extra kallelse kommer att skickas ut.

För er info så har vi fortfarande inte kommit så mycket längre med själva Avtalet med Miljöteknik. RonnebyPorten gäller dock när vi skall välja tjänster. Obs : Viktigt, att ni är försiktiga nu med att förlänga era olika abonnemang ! Operatörerna måste vara listade på RonnebyPorten. Standard-svaret från dessa på er fråga kan t ex vara: ’Det är inga problem – vi kan leverera till fiber, vi bara ändrar ert abonnemang.’ Visst. Frågan är dock om de är listade på Ronneby Porten? Endast då får de nämligen leverera till oss…

Ett annat tips är att försöka samla abonnemangen hos endast en operatör – paketpris blir nämligen mycket billigare än enstaka tjänster, dessutom erbjuds där många olika lösningar. Kolla redan nu på RonnebyPorten för att informera er.

Klicka här för att se dem olika paketen!

Vi önskar alla en lugn och skön Jul

samt ett Gott Nytt 2017, ….och någon gång det året skall alla ha fått fiber !

Ordföranden Christa med styrelse Silpinge Fiber ek.för.

 


28 okt 2016

Senaste Nytt Oktober 2016

45 personer blev vi på Medlemsmötet 16 oktober 2016 !

Informationen handlade mycket om de olika etapperna.      Etapp 1) är nu färdiggrävt. Det hela har gått över förväntan och utan problem. Vägarna är inte helt återställda ännu, eftersom de behöver sätta sig inför ‘slutbehandling’.

Nedan ser ni övriga preliminära etappindelningar – saker och ting kan dock bedömas på ett annat sätt i praktiken. Maskiner mm skall ju inte flyttas och kosta i onödan.

Etapp 1: Kartaby, Lilla Sipingevägen från Riksväg 27 till Stora          Silpingevägen

Etapp2: Stora Silpinge centrala delar inklusive Silpinge byväg samt Stora Silpingevägen norrut till vägskälet mot Hjärtonemåla

Etapp 3: Stora Silpingevägens norra delar inbegriper Västra Ryd

Etapp 4A: Fogdakärrsvägen mellan Stora Silpingevägen till vägskälet mot Värmansmåla

Etapp 4B: Stora Silpingevägens södra del från Gamla Riksvägen inklusive Tubbarp och Soltorpsvägen

Etapp 5A: Värmansmåla inklusive Övre lilla Silpinge

Etapp 5B: Riksväg 27 Sörby, Gamla Riksvägen Dammarna, Kättorp/Bommerstorp och Kölja

Etapp 6A: Fogdakärrsvägens västligaste del inklusive ”Treböken”

Etapp 6B: Näs, Trofta

Etapp 7: Röabyvägen från Stora Silpinge till Ringsbro

 

I god tid innan får ni information om att det börjar bli dags att

gräva just hos er. Varje hushåll får två grönmärkta träpinnar:

Den ene skall sättas där man vill att det skall grävas in på

tomten, den andre vid den husväggen, där man vill att CPE-

dosan slutligen skall gå in.

Det totala tidsschemat är svårt att sia om, eftersom det är helt

beroende av vintern, förhoppningsvis blir den gynnsam.

 

Etapp 6 A, 6 B samt 7 beräknas i vilket fall dröja till våren.

Etappvist blåses det fiber i stam-nätet, sista steget blir

att gå in i varje fastighet. Tiden spelar ju egentligen ingen roll,

eftersom hela fiberföreningen får fibernät samtidigt ! Det är

först när Miljö-Teknik aktiverar vårt kompletta nät som vi kan

börja nyttja det.

 

Ekonomin : Här kunde kassören överraska med meddelandet, att ROT-bidraget gäller, t ex om vi gräver runt huset istället för kortaste vägen. Likaså för arbeten innanför väggarna för eventuella el-arbeten och dessa faktureras via Föreningen.                                                        ROT avser dock endast arbetstimmarna som går åt, inga maskinkostnader, material eller annat räknas in. Föreningen kan alltså på det viset följa momsreglerna utan att medlemmarna går miste om något ROT-bidrag…. Glädjande !

Arbetet med ’Dokumentationen’ pågår ständigt, d v s informationen till Ledningskollen, så alla kan informera sig var fiberledningarna ligger, även på tomten. Kan vara bra att veta för framtiden !

Samförläggningen på sträckan Silpinge –Tubbarp påbörjas den 2:a november, förutsatt att tillståndet med TrV (Trafikverket) blir klart. Att samförlägga med EON är verkligen en sparbössa även det ! Istället för omkring 200 skr /metern, betalar vi endast 35 skr/metern !

Boka redan nu in nästa medlemsmöte

torsdagen, den 24 november 2016, kl 18.30 !

Då hoppas vi att upphandlingen för eventuella elinstallationer på insidan väggen är slutförd och vi kan visa lite prisexempel !

 

En intressant fråga mailades in efter mötet :

Kom på en sak efter mötet ikväll. Sparas alla mätdata efter inmätning av fibern? Eller finns den bara inläst i Ledningskollen samt hos konsulten?

Vore kanske smart säkerställa att allt finns i föreningens ägor för att hjälpa till att göra nätet attraktivt i framtiden om det till exempel skall säljas om ett antal år.

Svar :

Angående funderingen kring mätdata så föreligger det så här:

Silpingefiber Ekonomisk förening är ledningsägare till det

passiva fibernätet som nu håller på att realiseras.

Det betyder att all dokumentation från såväl projekteringsunderlag som

data från inmätning, dämpningsmätning (OTDR) och dokumentation från

slutbesiktning är föreningens egendom.

Infrakonsult tar fram handlingar på uppdrag från föreningen och har därmed

nyttjanderätt under fibernätets etableringsfas.

Likaledes har föreningen lagt in data i ”ledningskollen” som ett led i att skydda

nätet både i etableringsfasen och senare i ett aktivt fungerande nät.

 

Ställ gärna frågor som vi kan förmedla till övriga medlemmar !

 


10 okt 2016

Kort rapport : Grävningen har hitintills gått över förväntan!

silpinge1 silpinge2

Ovan lite bilder på arbetet vid L:a Silpinge kvarn, vid bron. Broar är lite extra knepiga att forcera, som bilden visar! Men ’gubbarna’ klarade det jättebra.

Snart är det dags för nästa medlemsmöte:
Torsdag, 13 oktober 2016, kl 18.30 i Gnistan.
Programmet fastställs nästa vecka och skickas ut per mail förutom att det skall ligga här.

Vi ses!


30 aug 2016

Senaste Nytt Augusti 2016

Så har ytterligare ett Medlemsmöte genomförts !
Vi blev fler än tidigare, ca 70 personer – ett tecken för att intresset för ämnet var stort: CPE:n dosans placering.
Börje Green, medlem och projektledare, hoppas, att nätet skall vara färdigt och aktiverat under april/maj 2017 – om vintern har varit gynnsam.
Ämnet koncentrerades denna gång till fastighetens utsida och slutade där intaget ska ske in i husväggen. På nästa möte, om några veckor, berättar vi mer om vilka anslutningar som kan vara aktuella inne i huset ifrån själva dosan.
Ett exemplar av tänkt CPE-dosa visades. Den är rätt diskret, vit, ca 180 x 130 x 32 mm med plats för 5 portar (Lan 1-5). CPE:n bör monteras på väggen med portarna nedåt. Det faller sig mest naturligt att kablarna bör sättas in underifrån. Själv tänker jag att man kan sätta en prick på CPE:ns framsida exakt där, där uttaget finns för kabeln. Då borde uttaget vara lätt att hitta. Dosan påminner i konstruktionen om routrar de flesta redan har för ADSL, kablarna likaså.
Eftersom nästa generations TV-apparater kräver alltmer bandbredd för en högre kvalitet i bilden med fler pixlar, kan det vara en bra idé att installera CPE:n så att avståndet bedöms rimligt att ansluta TV:n med kabel.
Fibern, som placeras längs väggen på utsidan huset, är skyddad av en slang, 16 eller 32 mm. Den inkommande fibern slutar i en slinga i själva CPE:n-dosan. Intaget sker genom håltagning i väggen, den skall leda exakt till det stället dosan skall placeras i huset.
För att slippa anslutningskablar kan en kopplad router skapa en trådlös anslutning – förutsatt att TV och dator är anpassade att anslutas trådlöst.
När CPE:n är aktiverad levererar den de tjänster som valts av respektive abonnent via Ronnebyporten. Endast dosan inne i huset innebär alltså inte att nätet är aktiverat !
Dosan strömförsörjs via en adapter som omvandlar 220 volt till 12 volt likström (adaptern liknar den vi har till våra mobiltelefoner). Det finns inget krav på att adaptern ska anslutas till jordat uttag.
Föreningen har valt Ronneby Miljöteknik som kommunikations-operatör, bl a för att kunna nyttja befintlig kanalisation som besparar oss en del schaktarbeten.
Rolf Johansson berättade kort om schakt-projektet, som har börjat i Kartaby på andra sidan 27:an. De kommer att ta kontakt med de enskilda hushållen i god tid, extra instruktioner har redan skickats ut. Den dagen bör ni alltså kunna tala om exakt var CPE:n skall anslutas i ert hus.
Obs: Endast närmaste vägen upp till huset ingår i föreningens pris. Vill man ha in dosan vid baksidan eller någon annanstans (t ex för att TV-rummet finns där), debiteras metrarna som behöver grävas extra samt materialet som går åt. Pris för detta kunde inte Rolf ge – det beror så på hur sträckan ser ut : Finns det stora stenar ? Behöver det handgrävas ? Hur många metrar skall grävas? Material-priset är det lilla i sammanhanget, det gäller endast slang samt glasfiber. För handgrävning nämnde Rolf ett pris på ca 200 SEK/meter. Återställandet görs genom schaktföretaget. Är det gräs t ex, läggs marken igen och sås nytt vid behov.
Och, ja, man kan få gräva själv den extra biten. Tänk förresten på att alltid kolla ’Ledningskollen’ om ni skall gräva, där är alla kanalisationer synliga !
Föreningens kassör, Carina Cehlin, förklarade än en gång fiberföreningens villkor för att få dra moms för hela projektet på omkring 8 miljoner : Föreningen måste bedriva någon sorts handel med medlemmarna. Därför kommer faktureringen för både eventuell extra grävning samt senare elektriska installationer att faktureras via föreningen. Föreningen är inte vinstdrivande och lägger alltså inte på något. Däremot kan medlemmar inte utnyttja något ROT-bidrag när föreningen fakturerar.
Skattemyndighetens upplaga för ’Silpinge Fiber ekonomisk förening’ är ju att ’bedriva handel inom föreningen’. Föreningen behöver därför skicka ut momsbelagda räkningar, om vi inte vill riskera att underkännas i momsfrågan. Vårt projekt omfattar ca 8 miljoner, vilket motsvarar moms på 15.000 SEK per hushåll. I jämförelse kan det vara värt att avstå några kronor i ROT-bidrag. Alla på mötet verkade ha förståelse för detta.
Det blev glädjande många frågor och det tog en stund innan alla hade fått sina svar. Men det är viktigt att medlemmarna ’är med på fibern…’
Frånsett, att Silpinge Fiber ek. för. har en mycket engagerad styrelse, där många får lägger ner extra många timmar under detta skede, tackade vi projektledaren Börje Green för sitt arbete. Det spar mycket pengar för föreningen, eftersom kunskapen hade behövt köpas av vår officielle konsult.
Mer information kommer snart vad gäller eventuella installationer på insidan av huset, där ELIAS är samarbetspart. Bevaka maillådan !
Lycka till med fibern i era hus,
Christa Nordin, ordförande, samt styrelsen

 


 

Bilder från senaste info mötet 15 aug

 


16 maj 2016

Förvaltningsberättelse för Silpinge Fiber ek. för. fram till 31.12.2015

Den 2 december 2014 hålls första konstituerande föreningsstämman, som utarbetar Föreningsstadgar samt en Ansökan till Bolagsverket för att bilda Silpinge Fiber ek. för., vilket fastställs i protokollet daterat samma dag. Föreningens mål är att samtliga medlemmar, som har bestämt sig för att delta i projektet fiberinstallation, verkligen får sin fiber-ledning. Insatsen bestäms bli max 25 000 SEK. Området är Silpinge med omgivning. Styrelsen bildas med fem styrelseledamöter : Christa Nordin (ordförande), Erik Olofsson, Markus Svensson, Ulf Ottesen, Yngve Svensson samt tre suppleanter : Sara Jonasson, Bo Holgersson och Stellan Svensson.

Bolagsverket registrerar Silpinge Fiber ek. för. den 9 januari 2015.

Projektet, som startade i Silpinge, är nu spritt till Tubbarp, Värmansmåla, V:a Ryd, Ringsbro, Kättorp, Kölja, Sörby och Trofta. Flitiga s k ’dörrknackare’ marknadsför fiberföreningens mål.

Den 13 oktober 2015 ger styrelsen mandat till medlemmen Börje Green, Trofta, att vara projektledare. Han är mycket erfaren inom området, vilket besparar föreningen många timmars konsult-lön samtidigt som det känns väldigt tryggt.

Föreningen har ytterligare en kostnadsbesparande, erfaren och välutbildad resurs i Sara Jonasson. Under hennes ledning har föreningen kunnat sammanställa både olika kartmaterial samt göra beräkningar gällande den så viktiga ’Anslutningsgraden’.

Totalt har styrelsen träffats 18 gånger (se 18 protokoll/2015). Dessutom har ett antal gruppmöten hållits, som har gällt bl. a. sammanställning av ovanstående material. Det har även genomförts tre stora Medlemsmöten samt ett antal mindre Informationsmöten. Den 31.12.2015 har vi 130 anslutna fastigheter (medlemmar).

En webbsida har startats, ideellt, via medlemmen Simon Holgersson.

Tidigt fick styrelsen tips om EONs planer att gräva ner el-ledningar både till Värmansmåla samt Tubbarp. Ansvarig i styrelsen, Erik Olofsson, har kontinuerligt fört samtal med EON. På sträckan Silpinge-Värmansmåla skall våra ledningar samförläggas, vilket innebär betydligt bättre ekonomi för båda parter.

Det har varit en tidskrävande väg att gå för att leva upp till ständigt ändrade villkor. Länsstyrelsens hemsida för Ansökan visade sig ha fel i dataprogrammet och missade flera gånger sparade uppgifter. Rutorna blev tomma igen och det var bara att börja om från början. Det har saknats någon guide för Ansökan för Jordbruksverkets EU-bidrag på 70 % (Blekinge). Mera detaljerade frågeställningar, efterforskningar och svårigheter framgår i protokollen på hemsidan. Ansökan har en budget på 8 800 000 SEK.

Den officiella ’Bredbandskartan’, administrerat av PTS (Post- och Telestyrelsen), visar infrastrukturen ang fiber i regionen. Denna indikerade helt felaktigt, att stora delar av föreningens område redan har fiber. Det är information som också styr Länsstyrelsens bedömningar. Nu krävde Länsstyrelsen att föreningen skulle motbevisa felen, vilket har tagit mycket resurser.

Beslut om Bidrag från Länsstyrelsen skulle komma maj 2015, men har skjutits upp flera gånger. Under tiden tillkom nya konkurrerande Ansökningar om samma pengapott och läget började bli lite nervöst. Ansökningssajten stängdes i oktober 2015 och vi förstod att nu drar det ihop sig för beslut. Vi korresponderar dock fortfarande med Länsstyrelsen, får besvara frågor och kan ändra och lägga till nya fakta. Ännu den 31.12.2015 har inget beslut fattats.

Silpinge Fiber ek. för. har haft tur när det gäller olika kompetenser som har sammanförts i styrelsen. I Ansökan efterfrågas olika poster och kvalifikationer inom styrelsen – uppgifter, som enl. Länsstyrelsen väger tungt för besluten. Styrelsens medlemmar har kunnat täcka upp dessa.

Ekonomin är god, i kassan finns 475 581 SEK per den 31.12.2015.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång :

Föreningen har nu 134 anslutna fastigheter (medlemmar) och har en mycket positiv ’Anslutningsgrad’ på 82% samt ett stort täckningsområde. Tunga kriterier.

Och den 21 mars 2016 kunde alla plötsligt höra på Blekinge Nytt, att bl. a. Silpinge Fiber ek. för. hade fått sin Ansökan godkänt för EU-bidrag. Telefonerna gick varma, även från medlemmars sida, och det var en härlig känsla att projektet nu har startat på riktigt !

Föreningen har valt Miljöteknik som samarbetspartner, avtalet är dock inte färdigförhandlat ännu. Inte minst är Miljöteknik fördelaktig som partner eftersom föreningen vill använda samma kanalisation.

Utmaningar föreningen står inför nu är förfrågningsunderlag, där även vår konsult, Stellan Sjögren, ifks, är aktiv. Sedan gäller det upphandling och att hitta passande anbud. Föreningen önskar en entreprenör som sköter allt, inte minst för att slippa ansvarsfrågor vid ev. problem under arbetet.

Vidare gäller det att komplettera Markupplåtelseavtal, som måste täcka hela sträckan; även åkrar och skog, där ägarna kanske inte är medlemmar samt att alla papper med Vägtrafikverket är klara.

Föreningen har beviljats en checkkredit av Swedbank på 10 % av budgeten. Vidare har föreningen möjlighet att ta ut ett förskott på 1 000 000 SEK, vilket kommer att utnyttjas.

När exakt projektet är avlutat är svårt att sia om, men själva projekttiden har ett utgångsdatum den 30 juni 2018. Då skall samtliga räkenskaper vara avklarade – och naturligtvis skall föreningen ha tillgång till ett aktivt nät då.

Silpinge Fiber ek. för. har så här långt både goda förutsättningar samt ett gott rykte för att nå sitt mål, nämligen, att leverera fiber till alla som anslutit sig !

Obs : Vid intresse av årsredovisningen finns den tillgänglig via kassören, Carin Cehlin, carina.cehlin@lrfkonsult.se


 

22 april 2016

Senaste Nytt April 2016

Informationsmötet den 14 april 2016 var överraskande välbesökt – vad sägs om att kakorna tog slut ?

20160414_184104
Medlemmarna blev snabbuppdaterade på Ansökan, daterad 18 juni 2015. Det Positiva Beslutet, daterat 21 mars 2016, hade hängts upp på tvättlina med klädnypor och kunde beskådas – hela 19 sidor; mestadels handlar det om villkor som föreningen har att följa. Beslutet kommer att skickas ut till alla, så även medlemmarna kan sätta sig in i föreskrifter mm.

Birgitta Jonasson ifrån Länsstyrelsen presenterade grunderna när det gäller bedömningen av beslut. Silpinge Fiber ek för fick beröm och Birgitta sammanfattade att detta område verkligen behöver fiber och bättre kommunikation. Rätt sökare fick positivt besked, konstaterade hon i sitt anförande.

Rickard Svensson från Region Blekinge, som innehar en nyinrättad befattning som fibernäts-koordinator, presenterade sig och verksamheten för fiberläggning på länsnivå.

Jörgen Kamnert berättade kort Karlshamn NetPort.

Föreningens ekonomi ser bra ut så här långt! Pga att vi är en ekonomisk förening kan vi dra moms för hela vårt fiberprojekt, vilket besparar föreningen i runda tal två miljoner SEK. Villkor för det är dock att föreningen skall bedriva någon sorts handel, som är momsbelagd, med sina medlemmar. Det gäller nämligen att även betala tillbaka lite moms till staten. Här presenterades olika alternativ av föreningens kassör.

Helt nyutskrivna, nästan fuktiga fakturor delades ut för att spara både porto och diverse cykelturer J. Tålmodigt flockades medlemmarna runt kassören som delade ut den aviserade fakturan på 5.000 SEK. ’Första gången jag ser en kö för att få en räkning…!’ blev en leende medlems kommentar. Fakturorna förväntas betalas senast 31 maj 2016.

Projektledaren bjöd på lite utbildning vad gäller fiberprojektet. Tanken är att fortsätta att ge insyn vad som händer och varför. Nästa gång skall vi få reda på hur man bör tänka när det gäller var exakt man tar in fiber i sitt hus.

Som ordförande vidarebefordrar jag gärna oväntat många beröm både styrelsen, projektledaren och föreningen fick! Positiva kommentarer och klappar på axeln var en fin uppskattning.

Nästa möte, som är det viktiga Årsmötet, kan ni boka in redan nu :

Torsdag, 19 maj 2016, kl 18.30 i Gnistan.

Ni kommer att få reda på mer om det snart!

 


 

14 februari 2016

NYHETSBREV FEBRUARI 2016

Nu har EON -eller exakt Nordic.one- börjat gräva !

GRATTIS så långt !

untitled

Samtidigt som de gräver ner elledningar mellan Silpinge och Värmansmåla lägger de alltså även kabel för vårt fibernät. De vita  kablarna är till för vårt fibernät ifall ni som har sett det har undrat..:-).

EON överväger seriöst att tidigarelägga sitt projekt för nergrävda elledningar även mellan Silpinge och Tubbarp – vilket skulle gynna både deras och vår ekonomi.

Det betyder att vi följt Jordbruksverkets anvisningar ang samförläggning, nämligen att i möjligaste mån passa på att samordna grävning med andra aktörer för att i slutänden spara pengar. Detsamma rekommenderar Länsstyrelsen.

……..fast pengar har inte beviljats ännu !

Och konkurrensen blir allt vassare. Det blir allt fler som söker utlovade bidrag. Och vi kan konstatera – och läsa i media- att beviljade pengar inte kommer att räcka för att täcka allas Ansökningar !

Vad betyder det ??

Jordbruksverkets villkor ändras fortfarande fast vi har sökt redan juni 2015 till gällande villkor. Det är faktiskt sju månader sedan – och då känns det märkligt att man fortfarande formulerar nya bestämmelser, att föreningar och byalag skall anpassa sig till nya förordningar, att ständigt behöva komplettera sin Ansökan. Den senaste informationen var att beslut skulel tas under mars, men den 10 februari 2016 skrev Ny Teknik :

’Jordbruksverket håller nu på att beta av ansökningarna om bredbandsstöd, och de första utbetalningarna väntas ske i maj.’ Det var maj 2015 besluten skulle tas….

Länsstyrelsen är naturligtvis inblandad och påverkad och ändrar villkoren hela tiden för oss i Blekinge. Vi kan konstatera att det härskar byråkrati på hög nivå så alla har ryggen fri när pengarna inte räcker … Och inte minst är alla i byalagen runtom i landet sysselsatta.. 🙂 Så sett en märklig process och en beundran för tålamodet för landets entusiaster för Fibernät !

Vår Ansökan är mycket väl utarbetat, seriöst och noga framställt. Fakta har vi bevisat genom bilagor och siffror, ärligt försöker vi att tydliggöra nödvändigheten av fiber i området. Inte minst vår Anslutningsgrad blir övertygande genom adresslistan för alla betalande hushåll.

Vi har hört att andra sökanden ange en mycket hög Anslutningsgrad på måfå utan att bevisa fakta – de hoppas på senare höga anslutningar. På det viset kan de gå före i kön !

Ni kommer ihåg att en hög Anslutningsgrad väger mycket tungt och först när projektet är avslutat och man räknar av hela processen (och bidragen) behöver man genom faktisk skrivna Avtal bevisa själva Anslutningsgraden. Lever man inte upp till lovad Anslutningsgrad blir det avdrag för bidragen. Men somliga chansar alltså.

Fick också höra att enl Skanova är just vårt område klassat som dels ’uppdaterat’ respektive ’extrem’ (de mest krävande klassningningarna) – vilket också meddelats i Ansökan.

Men låt det positiva i inledningen överväga !! Det är ju ändå en början…. Idag grävde de redan i Hjärtonemåla !

 


Tillbaka