Arkiv 2015NYHETSBREV DECEMBER 2015

Det är den 2:dre Januari 2016 – och jag vill gärna önska ett

Gott Nytt & Framgångsrikt Fiber-år !

Däremot kan jag inte leverera något besked varken ifrån Länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Den senaste informationen gavs från Länsstyrelsen i Oktober 15. I den kunde man läsa att beslut skulle meddelas mellan 20 november till senast den 15 December 2015. Men det har varit helt tyst.

Vi har däremot kunnat se och läsa diverse info om kaos, förändringar i villkoren, förseningar mm mm, bl a i Ny Teknik :

Kaos när staten stöttar fiber-bygget. Över en halv miljon personer i glesbygden ska förhoppningsvis få bredband via det nya stödet i Landsbygdsprogrammet. Men läget är kaotiskt. Villkoren har ändrats, och föreskrifter och it-system dröjer.’ Se mer http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece#.VlGI8I88ppI.email

Avtalet med EON är i hamn. Grävningarna skulle One-Nordic börja med i December, men de är uppskjutna p g a stormen Gorm samt en arbetsolycka. Enl senaste informationen gäller nu mitten av Januari 16 – vårt inköpta material finns redan på plats och väntar.

Styrelsen har valt Ronneby Miljöteknik som operatör. Avtalet är inte skrivit ännu p g a att Styrelsen anser att det behöver bearbetas. Intressant i sammanhanget är att Ronneby kommuns bredbandsstrategi fortfarande i December inte var helt klar.

Ett allmänt informationsmöte för medlemmarna är planerad i början av året. Det handlar om hur man skall tänka när det gäller fiberdragningen till själva husen. Det finns vissa förutsättningar man behöver beakta när det gäller boxens placering i förhållandet till teve mm.

Ekonomin ser bra ut så här långt. Kassören har gett beröm till medlemmarna, fakturorna blev betalade i rätt tid ! F ö kolla gärna vår hemsida då och då. Ni kan läsa sammanfattningar av alla Protokoll och på så sätt hålla er informerad.

Övergripande ligger vi alltså bra till vad gäller förenings- respektive styrelsearbetet.

2016 skall bli vårt fiber-år… !

Christa Nordin med styrelsen

Silpinge Fiber ek för


16 november, 2015

Information avseende kommande betalningar okt 2015 :

P g  a  att projektet är försenat har vi möjlighet att underlätta betalningsplanen från Fastighetsanslutningsavtalet. Under ’Medlemmens åtagande’ aviserades betalning av den övervägande delen av insatsen under hösten 2015.

Istället har Styrelsen följande betalningsplan :

• Under oktober 2015 delas fakturor ut på 5.000, som skall vara betalade senast den         2015-11-30;

• 2016 planeras två betalningstillfällen à 5.000 :
Slutet av mars 2016    +   slutet av augusti 2016;

• Restbetalning beräknar Styrelsen skall kunna ske i början av 2017.
Skulle det krävas fler betalningstillfällen för betalningarna 2016 kan det i undantagsfall göras en annan avbetalningsplan.
Kontakta i sådana fall kassören Carina Cehlin, telefon kontorstid
0457 – 4 43 43 eller maila carina.cehlin@lrfkonsult.se

Vi hoppas, att ovanstående plan kan underlätta medlemmarnas betalningar.


 

31 oktober, 2015

Kortfattad info ifrån mötet oktober 2015 :

Goda nyheter : EU ger äntligen grönt ljus för bredbandsbygge i Sverige !

Det betyder att Blekinge får 70% bidrag, resterande 30% delas jämt för deltagere; vidare

– Att grävning till fastigheten ingår i bidragsdelen;

– Att bidrag gäller konsultuppdrag upp till 100.000 SEK

Föreningen har 122 medlemmar (6 okt 2015)

Området : Silpinge, Tubbarp, Vermansmåla, Trofta, Kölja, Kättorp, Ringsbro, V Ryd samt delar av Sörby

Ytterligare tre medlemmar skrev Avtal, d v s idag är vi

125 medlemmar.

Samarbetsavtal

EON skall gräva ner elledningar mellan Silpinge till Väransmåla och är intresserade av samförläggning med Silpinge Fiber, vilket innebär ett betydligt gynnsammare pris för oss per meter grävning (grävning är det dyraste i sammanhanget). P g a av den förestående grävningen har vi upphandlat material som i så fall behöver vara tillgänglig direkt för att göra detta möjligt.

Vi undersöker även möjligheter till samförläggning mellan Silpinge och Tubbarp samt att vi kan använda Miljötekniks befintliga kanalisation.

Ansökan

Inlämnad 18 juli 2015

Den blev definitiv färdig och kompletterad med samtliga ca 12 bilagor i måndags, 19 oktober 2015. Nu är det endast att vänta – enl info från Länsstyrelsen får vi besked senast i december 2015, Länsstyrelsen är Jordbruksverkets förlängda arm.

Vid prioritering av projektet kommer en bedömning att göras av sökanden ang kunskap, kompetens och genomförandekapacitet, enl Länsstyrelsens meddelande 15-09-08. Vi bör ligga bra till i den bedömningen i flera avseenden.

Hela styrelsen är med i projektorganisationen och har olika spetskompetenser. Börje Green är numera adjungerad projektledare med spetskompetens upphandling och teknik.

Anslutningsgraden

Viktig ! Målet var 70 – 75%. Vi ligger idag på 77.4 % –

ett resultat helt över förväntan !

Vi kan konstatera att själva Ansökan var mödosam att fylla i, det fanns buggar och konstigheter som tog mycket tid. Det gick t ex ej att spara – det som var skrivit en gång försvann ibland igen fast vi hade tryckt på ’spara’. Det går inte heller att skriva ut vår egen ansökan, utan endast mallen + rubrikerna på våra bilagor mm.

Lånelöfte från SEB har vi kunnat lämna in, likaså likviditetsplanen.

Budgetmallen har vår konsult Stellan Sjöberg, ifks, sammanställt.

Bredbandskartor skulle fyllas i. Dessa -påpekas det från Länsstyrelsen- är dock otillförlitliga och befinner sig på nätet. Ändå måste vi göra uppskattningar med hjälp av dessa. Våra uppskattningar är :

    • 358 pers får bredband
    • 145 hushåll får bredband
    • 71 arbetsställen får bredband
    • 112 anslutningar krävs

Antal km bredband som skall läggas : 37 km.

Det aviserades en kommande betalning på 5.000 SEK. Det efterfrågades en mera exakt betalningsplan för medlemmarna, en sådan skickas ut tillsammans med räkningen i oktober 2015.

Börje Gren informerade mer om betydelsen av fibernät. Att skaffa fibernät är likställd med att man skaffade elektricitet på landsbygden kring 30-talet !!

Jens Hansen, Miljöteknik Ronneby, informerade om tillgängliga tjänster när vi väl har kommit igång. Dessa hittar ni under Ronnebyporten.se

Mötet besöktes av omkring 70 personer. Det var trevlig stämning och det bjöds på kaffe och hemlagade kakor.


28 september, 2015

Nyhetsbrev September

1. EU’s Landsbygdsprogram är försenat, vilket betyder att vi först i december 2015 får besked om vårt projekt är godkänt.

2. Vi ändrar därför våra inbetalningsvillkor såtillvida, att vi debiterar SEK 5.000 i oktober 2015, direkt efter vårt nästa informationsmöte i oktober. Betalning inom 30 dagar.              Vi räknar med att nästa betalning på SEK 5.000 infaller under mars 2016 och samma summa under hösten 2016. Resten debiteras i slutfasen av projektet, som vi just nu beräkna till våren 2017. Vi hoppas att vi underlättar betalningarna genom denna ändring

3. I fortsättningen kommer ni att hitta en Rapport istället för själva protokollen från våra Styrelsemöten på hemsidan. Detta krävs genom Upphandlingslagen. ( Upphandlingar är inte offentliga när styrelsen diskuterar sådana ärenden.)

4. Även i fortsättningen kommer vi att skicka ut Nyhetsbrev.
Välkommen till vårt nästa informationsmöte den 6 oktober 2015 kl 19.00 i Gnistan, Silpinge -inbjudan skickas ut via mail


 

21 Juni, 2015

Nyhetsbrev

Äntligen kommer här en första rapport ang utvecklingen av vårt Fibernät !

Läget idag är följande :

Vi har ökat till 119 medlemmar. Projektet, som började i Silpinge och Tubbarp, är numera utsträckt ända till Ringsbro,  Värmansmåla, Kölja, Sörby, Kättorp samt Trofta.

Nya intressenter hörde av sig hela tiden och vår ambition har ju varit att inte säga nej, om vi inte måste av kostnadsskäl. Varje gång fick vi börja om från början med att uppsöka så många som möjligt i området, allmän info, avtal, kompletta underskrifter mm – och tiden gick. Men nu är området stängt, inga fler tas in. Däremot kan vi fortfarande utöka inom området.

Ansökan är inskickad. Nu har Länsstyrelsen -dvs vår ämbetsman- semester till den 19. augusti 2015. M a o  händer ingenting under den tiden, det är endast den personen som jobbar med detta. Redan i mars fick vi informationen, att besked från Jordbruksverket skulle dröja till tidigastSeptember 2015 (istället för maj 15). EU är försenad med hela stöd-programmet. Det gav oss å andra sidan andrum att ta in alla de områden som var intresserade.

Det får helt enkelt inte bli senare än September, eftersom vi vill samförlägga med EON. De planerar att starta sina grävningar från Silpinge till Värmansmåla i September 15. Att samförlägga skulle spara pengar både för oss och EON, därför är även EON intresserat av samarbete. Kruxet är att vi måste kunna visa Godkännandet av  Jordbruksverket, innan de kan godkänna en samförläggning !

Vad gör vi om besked från Jordbruksverket blir ytterligare fördröjt ? Där har vi ett tidsproblem som inte vi kan påverka !

Skulle vi hinna tidsmässigt behöver EON omgående vårt material att gräva ner. För att påskynda processen har vi därför gett vår konsult i uppdrag att utföra upphandlingen så att materialet endast kan avropas för EONs behov den dagen det är aktuellt.

Själva upphandlingen tar nämligen omkring tre månader, den måste annonseras inom EU-press. All upphandling som överstiger 500.000 SEK måste upphandlas offentligt – vi får alltså inte bestämma själva vem som får något uppdrag.

Värt att nämna är också att Budgetmallen för Silpinge Fiber ek.för. ligger på drygt 9 miljoner SEK. Detta är en beräkning baserad på schablonsummor, eftersom vi inte har något facit i handen (t ex hur det går med EON) och inga upphandlingar är genomförda.

Samtliga inköpta tjänster är även de stödberättigade till 70% efter att projektet har fått klartecken från Jordbruksverket.

Nästa uppgift blir att under sommaren samla in Avtal för Marköverlåtelse längs den totala sträckan för fibernätet.

F ö  har vi hört att vårt projekt lär ligga till bra – vi täcker ett stort område, har många medlemmar, en hög anslutningsgrad (runt 70 – 75%) och en aktiv styrelse. Fakta som räknas – vi är ju inte ensamma om att söka pengar.

Som ni förstår kommer det inte att hända något förrän förhoppningsvis i September – men då kan det hända mycket !

Ha nu en riktig skön sommar !

Styrelsen för Silpinge Fiber ek.för.

Christa Nordin, Ordförande

 


9 april, 2015

Faktura

Nu har fakturorna för första delbetalningen av insatsen delats ut. Det är viktigt att lämna sitt fakturanummer vid betalning

Har du frågor om betalningen, kontakta Carina Cehlin, 0457-43026 cehlin.silpinge@compaqnet.se

Obs : Nya ansökningar kan fortfarande tas emot –begränsningen att få delta är själva avståndet, alltså ifall det ligger alltför för långt ute i periferin.

Anmäl gärna intresse så hör vi av oss !


27 februari, 2015

Silpinge Fiber ek. för. inbjuder till

Ö P P E T H U S  I  G N I S T A N

tid: Lördag, 7 mars 2015, kl 10.00 – 12.00

samt

Söndag, 8 mars 2015, kl 12.00 – 14.00

Nu ligger båda Avtalen redo att fyllas i under rubriken ‘Avtal’ på hemsidan.

Du kan skriva ut dokumenten själv och texta namn och andra uppgifter.

Ta med dig dessa, underskriven även av alla event. delägare.

Du hittar mer anvisningar under ‘Avtal’.

Med tanke på att vi glädjande nog snart är 100 medlemmar är vi tacksamma om ni själva kan förbereda så mycket som möjligt.

Du som vill ha hjälp kan få den av oss.

Vi bjuder på kaffe & liten kaka

V ä l k o m n a

S T Y R E L S E N


15 februari, 2015

Mötet den 11.02.2015 blev glädjande välbesökt !


Kölja, Kättorp, V Ryd, Värmansmåla samt Silpinge var representerat. Nästan 50 personer hade samlats.

Det informerades om vad som har hänt hitintills i Silpinge Fiber ek.för.. Och åter igen blev framtidens krav, vad gäller nätresurser, belyst från olika håll. Det finns tydligen politiska beslut som säger att 90% av befolkningen skall vara fiberanslutna år 2020.

Ja, varför skulle man satsa t o m i städerna på fiberanslutning, när man har bästa mobila mottagningen just där ?

Jens Hansen, Ronneby Miljö & Teknik, svarade på frågor.

Knappt 20 anmälde sig direkt, men det blir säkert fler som återkommer.

Budskapet blev : Tänk inte idag – tänk längre; tänk imorgon och framtid.

Glöm inte :28 februari 2015 är deadline för anmälan !


 

Allmän information

Sedan vårt informationsmöte i gnistan 9:e dec har föreningen jobbat vidare med att värva fler medlemmar.

Vi har haft ett 3 styrelsemöten varav 1 informationsmöte på Gnistan för nya intressenter tillsammans med Stellan från IFKS.

Stellan är egen konsult och har jobbat med fiberprojekt senaste 15 åren. Han gav oss mycket bra information och tips inför vårt kommande arbete.

Föreningen har tagit fram Silpinge Fiber skyltar som vi delat ut till alla våra tecknade medlemmar, detta för att sprida intresset, och för att alla ska uppmärksamma vad som är på gång.

Vi håller även på att titta på 5 st större skyltar om vårt projekt som kommer att sättas upp väl synligt i respektive by.

Föreningen har tagit fram ett nytt informationsblad med ytterligare argument till att ansluta sig till fibernätet. Denna information har delats ut till alla hushåll som ännu inte tecknat sig.

Föreningen har även beslutat att söka intressenter i Kölja och fastigheter upp mot Värmansmåla.

Detta för att EON planerar att gräva ner elledningar och förhoppningsvis kan vi få till ett sammarbete när det gäller grävningen.

Nytt informationsmöte kommer att vara 11 feb i gnistan 19:00 för alla som ännu inte tecknat sig.

Sista anmälningsdag för att bli medlem i föreningen kommer att vara 28 feb.

Efter det kommer vi att söka bidrag för projektet, OM vi har tillräckligt många medlemmar med oss.

Tillbaka