Välkommen

till Silpinge Fiber ekonomisk förening!

Hur gick det till att Föreningen idag är ägare av Fibernätet?

                                                      Ledorden: ’Fiber för alla’;

                                             Planen omsatt helt i egen regi;

                                   Godkänd Ansökan om EU-medel;

                          Anslutningen ca145 hushåll;

                 Nätet motsvarar kraven för Robust-fiber,

         Samt principen för ’öppet-nät’.

Focus är nu riktad på Egen förvaltning.