Augusti Nytt 2018

 


 

H e j – och välkomna till ett nytt arbetsår för Silpinge Fiber ek för

som börjar med ett Medlems-/informationsmöte i Gnistan onsdag, den 5 september 2018, kl 18.30.

Sommaren går långsamt mot sitt slut och Styrelsen har haft ett effektivt första möte för att hitta den offerten som ger de bästa förutsättningar och fördelar för medlemmarna. Vi hoppas att ni hänger med nu, många och snabbt, för redan den 1 oktober är målet att starta upp -eller fasa in oss i- vårt GRUPPAVTAL.

Läs mer info, som kommer till er via mail, de närmaste dagarna – men anteckna redan nu datum för träffen !

Ha det gott !

Vi ses,

C h r i s t a, ordföranden


Mars Nytt 2018

H e j alla medlemmar !

Säkert undrar ni vad som har hänt sedan sist – här kommer lite ny info :

Gruppavtal : Tyvärr har Styrelsen än inte lyckats med ett sådant. Som tidigare påpekats, ligger det dock helt i Föreningens intresse : Endast en enda faktura skulle behöva skickas till föreningen, den delas lika, moms-beläggs och skickas vidare till deltagarna. Det kräver dock att alla är intresserade av exakt samma avtal, samma mängd fiber mm! I dagsläge har Styrelsen ingen information om varken behov / önskemål hos våra medlemmar – vi vet faktiskt inte ens hur många som har tecknat avtal hitintills, vilket vore bra att veta.. Vi behöver återkomma till er om detta..

De, som nu behöver välja ett alternativ med tanke på att kopparlinjerna klipps den 3 april 2018, rekommenderas att skriva avtal med MiniTel. De erbjuder ett bra pris utan bindningstid, dessutom har de gett oss ett förslag på gruppavtal. Däremot erbjuder de endast telefon samt internet – ingen teve. Men alla ni som är nöjd med bildkvalitén på teven behöver ju inte åtgärda något. Själva har vi dock fått tillgång till SvtPlay i vårt hus tack vare internet…. Det känns ju lyxigt..

Förvaltningsplan : Själva Fiberprojektet är inte avslutat, men parallellt har vi börjat med nästa fas : Nu är Förvaltningsplanen aktuell.

I den fastställs exakt vår förvaltning av nätet, där allt måste framgå som är av framtida intresse; Våra fysiska dokument börjar vi samla på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.

Ledningskollen : Skall ni gräva något på tomten / infarten / åkern ? Varje grävprojekt startas på Bredbandskollen.se ! Där öppnas ett ärende genom er Anmälan och olika operatörer kan meddela ifall någon ledning bör tas hänsyn till just där. Först då är ni säkra att ingen ledning kan grävas av. För att vara på säkra sidan bör ni alltså alltid öppna ett ärende först – d v s ansöka om svar. Den som gräver av en ledning blir alltid kostnadsansvarig.

Hemsidan : Det finns en hel del viktiga frågor där lättillgängliga svar krävs. En hel del har redan nämnts i Nyhetsbreven. Vi kommer nu att sammanfatta ’Frågor & Svar’ under en flik på Hemsidan.

En annan viktig sak : Glöm inte att ni alla är aktiva medlemmar i vår förening ! Det innebär att även ni alltid är välkomna med egna tankar & idéer för att utveckla föreningen, att t ex tipsa om ’Frågor & svar’ mm mm ! Ta kontakt med oss..

Utbildning : En fråga som har kommit upp är ’utbildning’: T ex hur man hanterar sin mobiltelefon, sms eller mailkontakter och annat. Det finns de som gärna delar med sig av sina kunskaper.. Däremot behöver vi veta om det finns intresse att anordna några utbildnings-tillfällen.. Hör av er..

Obs : Anteckna redan nu datum för nästa Årsmöte i Gnistan : Torsdag, 24 maj 2018, kl. 18.30. Ni hör mer om detta i god tid..

Tack för ordet denna gråa mars-dag, men visst känns livet redan nu mycket ljusare …

c h r i s t a , ordförande och övriga Styrelsen


 

Januari Nytt 2018

God fortsättning på det nya Fiber-året!

Ekonomi : Förhoppningsvis har den sista fakturan kommit ! Styrelsen har stor respekt för kassören som gång på gång får ihop räkenskaperna trots en krävande hantering : Fakturan skall betalas inkl moms – fast det knappt finns pengar på kontot ibland ; momsen skall senare begäras tillbaka. Därefter sker en sista avräkning mot Länsstyrelse/Jordbruksverk, Länsstyrelsen godkänner den först och senare Jordbruksverket. Däremellan får vi räkna med en mängd förfrågningar… Det kommer m a o att ta tid för ett svar på den spännande frågan: Vad exakt kostar vår anslutning ? Tidsschemat ser ett avslut till Juli 2018, hoppas det håller.

Gruppavtal : Fortfarande har inte så mycket hänt – Projektledaren undersöker nu ett avtal för endast 50 anslutningar hos nya operatörer, eftersom Styrelsen de facto inte vet hur stort intresset blir. Siffran femtio låter mer trovärdigt i dagsläget. Tanken är att faktureringen i så fall sker via Föreningen, vilket förhoppningsvis leder till både bättre pris samt momshantering för Silpinge Fiber ek för. Pga Telias tidsschema för lednings-klipp är frågan prioriterad – Styrelsen vill ge besked i god tid.

Dokumentation : Kartor över den exakta fibernedgrävningen på den egna tomten har nu skapats för varje anslutning. Kan begäras vid behov.

Analog samt fysisk lagring : Projektets handlingar måste förvaras på ett tryggt sätt inför framtiden. Styrelsen undersöker olika alternativ. Den fysiska förvaringen verkställs via Arkivcentret i Bräkne-Hoby och skall påbörjas under Februari 2018.

Rutiner för förvaltningen : En arbetsgrupp inom Styrelsen skall ta fram riktlinjer för ett reglerat handhavande av löpande uppgifter för vårt nät. Projektledaren fortsätter att sköta dokumentationen för PTS (Post- & Telestyrelsen); Kassören ansvarar för det ekonomiska området.


Silpinge Fiber ek.för.

December Nytt 2017

Redan december – tiden bara rusar! I Silpinge Fiber har det hunnit hända en hel del:

Avtalet med Ronneby Miljö Teknik är äntligen klar och undertecknat av båda parter. Det är ett Avtal som är helt unikt för Silpinge Fiber. Som ni förhoppningsvis har märkt har det ju fungerat bra även innan men för att få det Administrativa godkänt behövdes naturligtvis denna formalitet.

Slutbesiktningen är genomförd av ett helt fristående konsultbolag från Stockholm. Det fanns inga anmärkningar, endast komplement behöver göras. Besiktningsmännen var nästan lyriska när de tittade in i skåpet mitt i Silpinge, som de ansåg vara ’är konstnärligt utfört…’ . Man tackar ELIAS !

Beslutet godkänt: ’Ansökan om utbetalning av projektstöd’ är godkänt och pengarna har kommit in i kassan. Än en gång vill vi från Styrelsen tacka för er spontana hjälpsamhet och era lån, stora som små. Varje krona var värdefull så Föreningen kunde fullfölja sina åtaganden. Kassören återkommer gällande återbetalning.

OBS Tätning av fiberrör: Ifall ni ser bilar vid fastigheter är det sannolikt ELIAS personal som åtgärdar det sista med fiberläggningen. Det gäller tätning mellan ingången in i husen och CPE-dosan. Fuktighet måste hindras vid eventuell lutning av ledningen inåt innanför vägen, därför tätar man i aktuella fall. Själv blev jag förvarnad genom ett sms och en tid, tydligen har detta inte varit fallet hos alla det berör. Men som sagt: Det är endast i vissa fall det sker, bedömningen sker av ELIAS.

Vi tackar nu alla för detta framgångsrika arbetsår, och önskar både Medlemmar och nätägare (!) en riktigt trevlig och vilsam Jul samt ett Gott Nytt År,

C h r i s t a, ordföranden, med övriga Styrelsen


Oktober Nytt 2017

Dags för ett nytt Medlemsmöte :

8 November 2017, kl 18.30, i Gnistan, som vanligt!

Vi kommer att få veta hur gruppavtalet skulle kunna se ut, som projektledaren har nämnt vid tidigare tillfällen.

Styrelsen analyserar tre pris- och paketförslag och förväntar sig avsevärt lägre priser för samtliga som vill ansluta sig.

En annan fördel med Avtalet skulle vara att alla gruppavtal debiteras via Föreningen, som i så fall skickar fakturorna till medlemmarna. En sådan åtgärd skulle definitivt kunna bemöta den givna förutsättningen från Skatteverket, nämligen att ’bedriva handel’ inom föreningen! Det skall bli mycket spännande.

Om det inte föreligger logiska eller tekniska behov hos er rekommenderar Styrelsen därför att avvakta med att teckna nya telefon-, -internet eller teveavtal till dess, mest för att bespara er dubbelarbete ifall ni väljer gruppavtal.

F ö hoppas Styrelsen även att Slutbesiktningen är genomförd då, d v s att själva fiberläggningen inkl anslutningen definitivt är avslutat och godkänt, samt -inte minst-att vi har ett giltigt Avtal med Ronneby Miljö Teknik.

Nästa angelägna steg blir sedan avräkningen: Efter att samtliga räkningar har kommit in och är betalda, kan vi skicka in all redovisning, alla avtal mm till Länsstyrelsen, få allt godkänt – och få återstående Bidrag.

Därefter -äntligen! – ser vi en slutsumma för projektet !

V ä l k o m n a!

Christa med Styrelsen


 

September Nytt 2017

Hoppas er sommar har varit vilsam och skön !

Min dator har äntligen kommit igång igen efter kraschen för fyra veckor sedan ! Ber om ursäkt för tystnaden under sommarmånanderna – själv är jag bara glad att det funkar…

Jag börjar med det viktigaste: Alla hushåll är nu inkopplade ! Nästa fas för Styrelsen blir Förvaltningen av vårt nät, där finns många frågor som behöver hitta svar. Vidare undersöker projektledaren fördelar med ett eventuellt gruppavtal för oss.

När vi nu alla har fiber och är i fas med betalningar av nätavgifterna, kommer dessa att debiteras var tredje månad.

Vårt speciella Avtal med Ronneby Miljöteknik är i stort sätt färdig, men skall godkännas av våra jurister. Semestern har försenat det hela.

Slutbesiktning är planerad till slutet av September 2017.

Därefter planeras ett allmänt Informationsmöte. Innan dess skall t ex

skåpen längs sträckan (49 stycken) märkas med utvändig Laservarning.

Obs : Skulle du ha dålig eller ingen mottagning alls: Ring din operatör.

Eventuellt fel på CPE (det första på insidan väggen, som skall lysa om den inte är avstängd av dig) anmäls till Ronneby Miljöteknik de kommande 24 månaderna.

Eftersom nu alla har fått fiber är det dags att plocka ner era skyltar vid tomten. Även informationsskyltarna vid infarterna kommer att plockas bort.


 

Juli-Nytt 2017

Äntligen semester-tider – hoppas ni har tid att läsa infon om fiber-läget helt kort:

Förhandlingarna med Ronneby Miljöteknik är igång, förslag finns, och skall godkännas av Styrelsen.

De, som har klagomål på fiberläggningen på sin tomt, behöver anmäla detta senast den 31 juli 2017. Projektledaren kommer att inspektera de fall, så han vet vad han pratar om vid sina samtal med leverantörerna.

Vi är nu inne i slutskedet för fiber-projektet i praktiken:

De flesta har fått fiber ,innanför väggen’, vilket innebär, att de kan beställa sina tjänster bl a via Ronnebyporten.se, beroende på vilka tjänster respektive leverantörer ni vill anlita.

Projektledaren rekommenderar att kontrollera att den av er beställda mängden bandbredd verkligen levereras, altså t ex 10/10 eller 10/100 : bredbandskollen.se (Bandbredd = Överföringskapacitet, (datatakt) En förbindelses förmåga att överföra datamängder, mätt per tidsenhet. Mäts i bit per sekund.)

Enl projektledaren återstår för närvarande att

 • Utföra vissa märkningar som ännu fattas;

 • Revidera bygghandlingar när inmätning av nätet är klart. både vår egen och den samförläggning som utförts genom EON;

 • Uppdatera vårt nät i ”Ledningskollen”;

 • Färdigställa all övrig dokumentation;

 • Slutföra avtal med Ronneby Miljöteknik som kommunikationsoperatör;

 • Fastställa tid för slutbesiktning och genomföra denna;

 • Åtgärda eventuella brister som framkommer vid besiktningen;

 • Genomföra en efterkalkyl avseende det ekonomiska utfallet.

Vi hoppas kunna se fram emot en stabil kommunikation utan störningar av åskväder o dyl.

Ett möjligt problem är ev. avgrävningar, men vi hoppas att alla markägare/fastighetsägare använder sig av Ledningskollen, där man kan ställa en fråga innan spaden sätts i backen – en viktig åtgärd man inte bör glömma…

Ha en fortsatt trevlig semester !!


 

Nyhetsbrev juni 2017

Det sista etapp-mötet är nu genomfört och snart skall alla ha fått fiber! Det har kommit rapporter om störningar ibland med nätet. Förklaringen kan vara den att projektet fortfarande pågår och det alltså jobbas med nätet till och från.

Arbetsläget i korthet:

Inom två veckor bedöms schakten vara klar!

Den 1 juli 2017 beräknas den praktiska delen av nätet vara färdig. Vilket innebär, att alla fastigheter har fått sina CPE:er installerade och att medlemmarna kan aktivera dem genom att välja någon operatör.

Senare i augusti/september genomförs slutbesiktning : Samtliga underlag skall då vara kompletta. Dessutom skall redovisning för Länsstyrelsen göras, så att utbetalning av resterande bidrag kan ske. Det gäller då bl a samtliga Markupplåtelse- och Fastighetsanslutningsavtal, ett arbete för styrelsen / projektledaren -det är inget som besvärar medlemmarna- men innebär mycket och viktigt arbete !

Den kommande utmaningen för den nya styrelsen är nu att utarbeta en organisation gällande förvaltningen av föreningens passiva fibernät.

styrelsesammansattning 2017


Kallelse till Årsmötet 2017

samt Nyhetsbrev april 2017

Här kommer Kallelsen till Årsmötet Onsdag, den 10 maj 2017, kl 18.30, i Gnistan, Silpinge.

Styrelsen föreslår en stadgeändring av Paragraf 7.3, som handlar om tilläggsavgiften vid för sen anmälan. När paragrafen inskrevs fanns det inga erfarenheter – det visade sig snart, att styrelsen fick göra undantag, och därför föreslås nu följande ändring:

§7.3 Vid en senare anslutning av fastigheten får fastighetsägaren själv betala samtliga kostnader för anslutning av fiber. Anslutning gäller från närmsta anslutningspunkt.

Med en ”senare anslutning” menas, att grävning förbi fastigheten har genomförts. När det gäller det praktiska genomförandet av anslutningen skall detta utföras fackmannamässigt enligt befintligt regelverk och i dialog med nätägaren. Är det nätägaren som skall organisera anslutningen tillkommer en avgift. Besiktning av den genomförda anslutningen krävs. Denna skall bekostas av fastighetsägaren.”

F ö föreslås en annan styrelsesammansättning, så att även andra områden än endast Silpinge är förankrade i styrelsearbetet.

Skriftlig information, bl a gällande ekonomin, kommer att finnas tillgänglig.

Årsmötet börjar som vanligt med kaffe och lite mingel.

Alla medlemmar är mycket välkomna !

Christa Nordin, ordförande, med Styrelsen

Läs även det senaste Nyhetsbrevet, se nedan.


 

Nyhetsbrev april 2017

Dags att uppdatera alla angående det fortlöpande arbetet !

Fiberindragning : En fråga som återkommer : När är det vår tur att få fiber indraget – inte minst med tanke på att förnya gamla avtal ? Exakta datum är svåra att få. Det gjordes försök att dela in etapperna, men den indelningen är inte längre aktuell. Hela projektet beräknas dock vara färdig den 1 juli 2017. Räkna alltså med att alla har fiber senast mot slutet av juni !

Tänk på att inte hasta med nya abonnemang : Telefonledningar klipps inte av ännu … De flesta som redan har indraget fiber (45 – 50 hushåll totalt) börjar använda det lite smått – själv blev jag inkopplad första veckan de höll på, men först för några dagar sedan blev routern inkopplad. Nu kör jag på! Det funkar bra! Telefonen har jag ännu inte ändrat, den funkar ju..

Etapperna : Själva indragningen av fibern in i husen kallar vi, eller leverantörerna, för ’områden’ eller ’etapper’. Etapper har alltså ingenting med tomtbeteckningen att göra ! Etapp 1- 4 är nu avklarad. I god tid skickas mötesinformationen ut till berörda till ’etapp 5 + 6’, vilket eventuellt blir vecka 20. Infon gäller att sätta sig in i att teckna abonnemang samt ’Ronnebyporten.se’.

När det är dags för aktuella etapper att dra in fiber genom väggen, blir berörda kontaktade via ELIAS. Tyvärr har medlemmarna inte alltid varit hemma överenskomna tider. Naturligtvis måste vi respektera ELIAS tider – överenskommen tid måste hållas.

Samförläggning : Arbeten går framåt, samförläggningen med EON är avslutat på de sträckor som överenskommits.

Nya intressenter : Bommerstorp samt Sörby Västra har anmält intresse att få vara med. Styrelsen har beslutat att förutsättning för deltagande är en kompletterande ny Ansökan till Länsstyrelsen, som måste bli godkänt. Beskedet där får alltså vara avgörande. Det tämligen omfångsrika Ansöknings-arbetet är igång.

Ekonomin : Den ser bra ut – men är ändå kärv för vår kassör, som skall betala räkningarna, innan vi får tillbaka både moms & bidrag från Länsstyrelsen ! Därför måste vi vara snabba med både fakturering och betalning för att klara ersättningen till våra levera ntörs-fakturor. Vi hoppas på förståelse.

 


Nyhetsbrev 1 mars 2017

Till att börja med här lite datum ni behöver anteckna redan nu:

Fastighetsanslutningen börjar den 6 mars 17. Det gäller etapp 1) + 2) och börjar vid Växjövägen / Lilla Silpingevägen. Information har skickats ut i god tid om både dag och mera exakt tidpunkt.

Mötet för etapp 3) + 4) : Onsdag, 15 mars 2017, Gnistan, 18.30 – alla berörda inbjudes via mail. Är det fler som vill komma, är ni välkomna. Läs gärna tipsen på hemsidan vad som har sagts tidigare.

Årsmötet är planerad på onsdag, den 10 maj 2017, 18.30 på Gnistan – kallelse skickas ut.

Genomföringen av projektet löper f ö enl tidsplan. All stamfiber är klar nu.

Föreningen undersöker just nu huruvida det är genomförbart att ansluta resten av Bommerstorpsvägen, som tidigare inte hade anmält något deltagande. Det krävs bl a en ny Ansökan till Länsstyrelsen för att utvidga området, ändra kartunderlaget mm. Som vanligt är det dessutom bråttom !

Ha det gott


Nyhetsbrev 9 februari 2017

Diverse tips från mötet för etapp 1) & 2)

Tiden går fort och redan är vi nästan i mitten av februari! Projektet är försenad pga av tidigare diverse sjukdomsbortfall samt ett stopp i fiber-matningen vid Värmansmåla. Det tog en hel del resurser från övrigt. Men nu är vi igång igen och det hela flyter på som planerat.

Mötet för etapp 1) och 2) är genomförd och var glädjande välbesökt. Förhoppningsvis fick alla frågor svar – men fortfarande måste man ju ta ställning hemma i kammaren !

Lite nya tips som kom fram :

Kapaciteten : Hur mycket tror ni er behöva? Det beror på hur många datorer och teveapparater som är igång samtidigt. Behovet verkar pendla mellan 10 och 100 mgbit, de flesta verkar börja med 10 mgbit. (100 mgbit behövs om man vill ladda ner mycket.) Naturligtvis handlar det om prisskillnad.Tänk på att man alltid kan prova sig fram och byta upp sig!

Avgifter : Glöm inte att jämföra startavgifter och bindningstid.

RonnebyPorten.se : Flera hade tittat på RonnebyPorten.se och hade både frågor och synpunkter. En operatör på sidan, Universal telecom, sticker ut – för de som endast önskar telefon samt bredband / internet. Universal telecom ingår i Alltele men är billigare. Ingen bindningstid.

Normalt brukar operatören leverera t ex en telefon-dosa som kopplas in, tillika kan en router ingå i paketet.

Trygghetslarm : Vad gäller tryghetslarm får man kolla med operatören i varje enskilt fall.

Bokning : Väljer man ett paket med teve-utbud får man räkna med 1 – 2 veckor registreringstid via RonnebyPorten. Skall sägas att man även kan registrera sig hos olika andra leverantörer här i Ronneby, Rosenqvists foto eller Intropris,eller t ex direkt hos Alltele eller Universal telecom, om man väljer dem.

Fiberinblåsning : Fr o m mitten av februari tror vi att fiber kommer att blåsas in i fastigheterna med start i Ettebro-skåpet.

Ur driftsfunktionssynpunkt är det önskvärd, att CPE placeras nära teven, vilket har påpekats tidigare. Efter den installationen är eventuella arbeten ’innanför väggarna’ aktuella. Där bestämmer ni var någonstans ni eventuellt behöver ha ett fast 220 W eluttag, helst för flera (4) kontakter. Det behöver ej vara jordad, men bör kanske inte heller placeras i våtutrymmet.

Prisjämförelser: Det finns flera paket man kan prova i sex månader till reducerat pris ! Glöm dock inte att kolla bindningstiden!

Mailadress : Ett annat viktigt tips var att kolla upp om mailadressen funkar med en ny operatör. Det finns en sajt telecomradgivarna.se som också är intressant i sammanhanget.

Integriteten viktig : Projektledaren Börje påpekade slutligen vikten av att värna om integriteten : Eventuella tillbehör som gratis brandvägg eller router kan vara kodade av leveratören och är därigenom påverkningsbar – till skillnad mot eget inköpt tillbehör.


Mötet den 17 januari 2017 är uppskjutet till tisdag den 31 januari 2017

kl 18.30 i Gnistan

P g a sjukdom är projektet försenat och därför är informationsmötet senarelagt. Detta berör endast etapp 1) och 2), d v s de som har fiber framdragit till husen och skall få sina CPE när som helst. Informationsmöten för de andra etapp-områden planeras alltefter.

Steg ett inför möteskvällen är att tänka över och bestämma vad ni behöver :

A : Behöver ni endast telefon ?

B : Vill ni ha telefon + bredband / internet ?

C : Väljer ni ett paket med både telefon + internet + teve ?

På mötet skall vi bl a titta på RonnebyPorten för att diskutera olika paket som erbjuds. Vi kommer att ha kompetens på plats. Viktigast är dock era egna funderingar, de kommer att styra kvällen…

Ännu bättre är det, om ni kan mejla in era frågor i förväg till ordföranden eller sekreteraren Markus !

Välkomna, C h r i s t a med styrelsen

 


Senaste Nytt December 2016

En övergripande sammanfattning: Allt löper på bra! Det var även budskapet på medlemsmötet 24 november 2016, ifall ni missade det.

Inte heller denna gång blev det så mycket information om hur vi skall tänka ‘innanför’ väggarna, alltså efter att vi fått CPE installerat. Själva CPE-n monteras inne i er fastighet av ELIAS, den avslutar sas själva fiberprojektet – där slutar projekt-garantin.

Elcom Karlshamn har vunnit upphandlingen om installationerna ‘innanför väggen’, som vi kallar det. Kent Manneby presenterade företaget, han hade dock inte hunnit att förbereda prisexempel eller liknande. Däremot har föreningen fått olika specialrabatter. Viktigt att veta : ROT-bidrag är aktuellt för dessa tjänster, som -p g a av momskraven på föreningen- kommer att debiteras genom Silpinge Fiber ek för. För den enskilde fastighetsägaren är det alltså ingen som helst skillnad.

Det är helt individuellt vad var och en väljer för tillbehör till sitt hem. Projektledaren Börje Green kommer att informera om detta. Samtidigt tittar vi då på exempel/prisbild ifrån Elcom, se nedan, där ni kan läsa på redan nu. Men låt er inte förvillas i onödan av de olika paketen ifall ni inte förstår..

Vi delar in den informationen alltefter aktuella områden. Mest relevant är det ju där det är färdiggrävt och fiber är inblåst. Det betyder att etapp 1) och 2) får samlas först. Anteckna därför tisdag, den 17 januari 2017, Gnistan, 18.30 ! Extra kallelse kommer att skickas ut.

För er info så har vi fortfarande inte kommit så mycket längre med själva Avtalet med Miljöteknik. RonnebyPorten gäller dock när vi skall välja tjänster. Obs : Viktigt, att ni är försiktiga nu med att förlänga era olika abonnemang ! Operatörerna måste vara listade på RonnebyPorten. Standard-svaret från dessa på er fråga kan t ex vara: ’Det är inga problem – vi kan leverera till fiber, vi bara ändrar ert abonnemang.’ Visst. Frågan är dock om de är listade på Ronneby Porten? Endast då får de nämligen leverera till oss…

Ett annat tips är att försöka samla abonnemangen hos endast en operatör – paketpris blir nämligen mycket billigare än enstaka tjänster, dessutom erbjuds där många olika lösningar. Kolla redan nu på RonnebyPorten för att informera er.

Klicka här för att se dem olika paketen!

Vi önskar alla en lugn och skön Jul

samt ett Gott Nytt 2017, ….och någon gång det året skall alla ha fått fiber !

Ordföranden Christa med styrelse Silpinge Fiber ek.för.

 


28 okt 2016

Senaste Nytt Oktober 2016

45 personer blev vi på Medlemsmötet 16 oktober 2016 !

Informationen handlade mycket om de olika etapperna.      Etapp 1) är nu färdiggrävt. Det hela har gått över förväntan och utan problem. Vägarna är inte helt återställda ännu, eftersom de behöver sätta sig inför ‘slutbehandling’.

Nedan ser ni övriga preliminära etappindelningar – saker och ting kan dock bedömas på ett annat sätt i praktiken. Maskiner mm skall ju inte flyttas och kosta i onödan.

Etapp 1: Kartaby, Lilla Sipingevägen från Riksväg 27 till Stora          Silpingevägen

Etapp2: Stora Silpinge centrala delar inklusive Silpinge byväg samt Stora Silpingevägen norrut till vägskälet mot Hjärtonemåla

Etapp 3: Stora Silpingevägens norra delar inbegriper Västra Ryd

Etapp 4A: Fogdakärrsvägen mellan Stora Silpingevägen till vägskälet mot Värmansmåla

Etapp 4B: Stora Silpingevägens södra del från Gamla Riksvägen inklusive Tubbarp och Soltorpsvägen

Etapp 5A: Värmansmåla inklusive Övre lilla Silpinge

Etapp 5B: Riksväg 27 Sörby, Gamla Riksvägen Dammarna, Kättorp/Bommerstorp och Kölja

Etapp 6A: Fogdakärrsvägens västligaste del inklusive ”Treböken”

Etapp 6B: Näs, Trofta

Etapp 7: Röabyvägen från Stora Silpinge till Ringsbro

 

I god tid innan får ni information om att det börjar bli dags att

gräva just hos er. Varje hushåll får två grönmärkta träpinnar:

Den ene skall sättas där man vill att det skall grävas in på

tomten, den andre vid den husväggen, där man vill att CPE-

dosan slutligen skall gå in.

Det totala tidsschemat är svårt att sia om, eftersom det är helt

beroende av vintern, förhoppningsvis blir den gynnsam.

 

Etapp 6 A, 6 B samt 7 beräknas i vilket fall dröja till våren.

Etappvist blåses det fiber i stam-nätet, sista steget blir

att gå in i varje fastighet. Tiden spelar ju egentligen ingen roll,

eftersom hela fiberföreningen får fibernät samtidigt ! Det är

först när Miljö-Teknik aktiverar vårt kompletta nät som vi kan

börja nyttja det.

 

Ekonomin : Här kunde kassören överraska med meddelandet, att ROT-bidraget gäller, t ex om vi gräver runt huset istället för kortaste vägen. Likaså för arbeten innanför väggarna för eventuella el-arbeten och dessa faktureras via Föreningen.                                                        ROT avser dock endast arbetstimmarna som går åt, inga maskinkostnader, material eller annat räknas in. Föreningen kan alltså på det viset följa momsreglerna utan att medlemmarna går miste om något ROT-bidrag…. Glädjande !

Arbetet med ’Dokumentationen’ pågår ständigt, d v s informationen till Ledningskollen, så alla kan informera sig var fiberledningarna ligger, även på tomten. Kan vara bra att veta för framtiden !

Samförläggningen på sträckan Silpinge –Tubbarp påbörjas den 2:a november, förutsatt att tillståndet med TrV (Trafikverket) blir klart. Att samförlägga med EON är verkligen en sparbössa även det ! Istället för omkring 200 skr /metern, betalar vi endast 35 skr/metern !

Boka redan nu in nästa medlemsmöte

torsdagen, den 24 november 2016, kl 18.30 !

Då hoppas vi att upphandlingen för eventuella elinstallationer på insidan väggen är slutförd och vi kan visa lite prisexempel !

 

En intressant fråga mailades in efter mötet :

Kom på en sak efter mötet ikväll. Sparas alla mätdata efter inmätning av fibern? Eller finns den bara inläst i Ledningskollen samt hos konsulten?

Vore kanske smart säkerställa att allt finns i föreningens ägor för att hjälpa till att göra nätet attraktivt i framtiden om det till exempel skall säljas om ett antal år.

Svar :

Angående funderingen kring mätdata så föreligger det så här:

Silpingefiber Ekonomisk förening är ledningsägare till det

passiva fibernätet som nu håller på att realiseras.

Det betyder att all dokumentation från såväl projekteringsunderlag som

data från inmätning, dämpningsmätning (OTDR) och dokumentation från

slutbesiktning är föreningens egendom.

Infrakonsult tar fram handlingar på uppdrag från föreningen och har därmed

nyttjanderätt under fibernätets etableringsfas.

Likaledes har föreningen lagt in data i ”ledningskollen” som ett led i att skydda

nätet både i etableringsfasen och senare i ett aktivt fungerande nät.

 

Ställ gärna frågor som vi kan förmedla till övriga medlemmar !

 


10 okt 2016

Kort rapport : Grävningen har hitintills gått över förväntan!

silpinge1 silpinge2

Ovan lite bilder på arbetet vid L:a Silpinge kvarn, vid bron. Broar är lite extra knepiga att forcera, som bilden visar! Men ’gubbarna’ klarade det jättebra.

Snart är det dags för nästa medlemsmöte:
Torsdag, 13 oktober 2016, kl 18.30 i Gnistan.
Programmet fastställs nästa vecka och skickas ut per mail förutom att det skall ligga här.

Vi ses!


30 aug 2016

Senaste Nytt Augusti 2016

Så har ytterligare ett Medlemsmöte genomförts !
Vi blev fler än tidigare, ca 70 personer – ett tecken för att intresset för ämnet var stort: CPE:n dosans placering.
Börje Green, medlem och projektledare, hoppas, att nätet skall vara färdigt och aktiverat under april/maj 2017 – om vintern har varit gynnsam.
Ämnet koncentrerades denna gång till fastighetens utsida och slutade där intaget ska ske in i husväggen. På nästa möte, om några veckor, berättar vi mer om vilka anslutningar som kan vara aktuella inne i huset ifrån själva dosan.
Ett exemplar av tänkt CPE-dosa visades. Den är rätt diskret, vit, ca 180 x 130 x 32 mm med plats för 5 portar (Lan 1-5). CPE:n bör monteras på väggen med portarna nedåt. Det faller sig mest naturligt att kablarna bör sättas in underifrån. Själv tänker jag att man kan sätta en prick på CPE:ns framsida exakt där, där uttaget finns för kabeln. Då borde uttaget vara lätt att hitta. Dosan påminner i konstruktionen om routrar de flesta redan har för ADSL, kablarna likaså.
Eftersom nästa generations TV-apparater kräver alltmer bandbredd för en högre kvalitet i bilden med fler pixlar, kan det vara en bra idé att installera CPE:n så att avståndet bedöms rimligt att ansluta TV:n med kabel.
Fibern, som placeras längs väggen på utsidan huset, är skyddad av en slang, 16 eller 32 mm. Den inkommande fibern slutar i en slinga i själva CPE:n-dosan. Intaget sker genom håltagning i väggen, den skall leda exakt till det stället dosan skall placeras i huset.
För att slippa anslutningskablar kan en kopplad router skapa en trådlös anslutning – förutsatt att TV och dator är anpassade att anslutas trådlöst.
När CPE:n är aktiverad levererar den de tjänster som valts av respektive abonnent via Ronnebyporten. Endast dosan inne i huset innebär alltså inte att nätet är aktiverat !
Dosan strömförsörjs via en adapter som omvandlar 220 volt till 12 volt likström (adaptern liknar den vi har till våra mobiltelefoner). Det finns inget krav på att adaptern ska anslutas till jordat uttag.
Föreningen har valt Ronneby Miljöteknik som kommunikations-operatör, bl a för att kunna nyttja befintlig kanalisation som besparar oss en del schaktarbeten.
Rolf Johansson berättade kort om schakt-projektet, som har börjat i Kartaby på andra sidan 27:an. De kommer att ta kontakt med de enskilda hushållen i god tid, extra instruktioner har redan skickats ut. Den dagen bör ni alltså kunna tala om exakt var CPE:n skall anslutas i ert hus.
Obs: Endast närmaste vägen upp till huset ingår i föreningens pris. Vill man ha in dosan vid baksidan eller någon annanstans (t ex för att TV-rummet finns där), debiteras metrarna som behöver grävas extra samt materialet som går åt. Pris för detta kunde inte Rolf ge – det beror så på hur sträckan ser ut : Finns det stora stenar ? Behöver det handgrävas ? Hur många metrar skall grävas? Material-priset är det lilla i sammanhanget, det gäller endast slang samt glasfiber. För handgrävning nämnde Rolf ett pris på ca 200 SEK/meter. Återställandet görs genom schaktföretaget. Är det gräs t ex, läggs marken igen och sås nytt vid behov.
Och, ja, man kan få gräva själv den extra biten. Tänk förresten på att alltid kolla ’Ledningskollen’ om ni skall gräva, där är alla kanalisationer synliga !
Föreningens kassör, Carina Cehlin, förklarade än en gång fiberföreningens villkor för att få dra moms för hela projektet på omkring 8 miljoner : Föreningen måste bedriva någon sorts handel med medlemmarna. Därför kommer faktureringen för både eventuell extra grävning samt senare elektriska installationer att faktureras via föreningen. Föreningen är inte vinstdrivande och lägger alltså inte på något. Däremot kan medlemmar inte utnyttja något ROT-bidrag när föreningen fakturerar.
Skattemyndighetens upplaga för ’Silpinge Fiber ekonomisk förening’ är ju att ’bedriva handel inom föreningen’. Föreningen behöver därför skicka ut momsbelagda räkningar, om vi inte vill riskera att underkännas i momsfrågan. Vårt projekt omfattar ca 8 miljoner, vilket motsvarar moms på 15.000 SEK per hushåll. I jämförelse kan det vara värt att avstå några kronor i ROT-bidrag. Alla på mötet verkade ha förståelse för detta.
Det blev glädjande många frågor och det tog en stund innan alla hade fått sina svar. Men det är viktigt att medlemmarna ’är med på fibern…’
Frånsett, att Silpinge Fiber ek. för. har en mycket engagerad styrelse, där många får lägger ner extra många timmar under detta skede, tackade vi projektledaren Börje Green för sitt arbete. Det spar mycket pengar för föreningen, eftersom kunskapen hade behövt köpas av vår officielle konsult.
Mer information kommer snart vad gäller eventuella installationer på insidan av huset, där ELIAS är samarbetspart. Bevaka maillådan !
Lycka till med fibern i era hus,
Christa Nordin, ordförande, samt styrelsen

 


 

Bilder från senaste info mötet 15 aug

 


16 maj 2016

Förvaltningsberättelse för Silpinge Fiber ek. för. fram till 31.12.2015

Den 2 december 2014 hålls första konstituerande föreningsstämman, som utarbetar Föreningsstadgar samt en Ansökan till Bolagsverket för att bilda Silpinge Fiber ek. för., vilket fastställs i protokollet daterat samma dag. Föreningens mål är att samtliga medlemmar, som har bestämt sig för att delta i projektet fiberinstallation, verkligen får sin fiber-ledning. Insatsen bestäms bli max 25 000 SEK. Området är Silpinge med omgivning. Styrelsen bildas med fem styrelseledamöter : Christa Nordin (ordförande), Erik Olofsson, Markus Svensson, Ulf Ottesen, Yngve Svensson samt tre suppleanter : Sara Jonasson, Bo Holgersson och Stellan Svensson.

Bolagsverket registrerar Silpinge Fiber ek. för. den 9 januari 2015.

Projektet, som startade i Silpinge, är nu spritt till Tubbarp, Värmansmåla, V:a Ryd, Ringsbro, Kättorp, Kölja, Sörby och Trofta. Flitiga s k ’dörrknackare’ marknadsför fiberföreningens mål.

Den 13 oktober 2015 ger styrelsen mandat till medlemmen Börje Green, Trofta, att vara projektledare. Han är mycket erfaren inom området, vilket besparar föreningen många timmars konsult-lön samtidigt som det känns väldigt tryggt.

Föreningen har ytterligare en kostnadsbesparande, erfaren och välutbildad resurs i Sara Jonasson. Under hennes ledning har föreningen kunnat sammanställa både olika kartmaterial samt göra beräkningar gällande den så viktiga ’Anslutningsgraden’.

Totalt har styrelsen träffats 18 gånger (se 18 protokoll/2015). Dessutom har ett antal gruppmöten hållits, som har gällt bl. a. sammanställning av ovanstående material. Det har även genomförts tre stora Medlemsmöten samt ett antal mindre Informationsmöten. Den 31.12.2015 har vi 130 anslutna fastigheter (medlemmar).

En webbsida har startats, ideellt, via medlemmen Simon Holgersson.

Tidigt fick styrelsen tips om EONs planer att gräva ner el-ledningar både till Värmansmåla samt Tubbarp. Ansvarig i styrelsen, Erik Olofsson, har kontinuerligt fört samtal med EON. På sträckan Silpinge-Värmansmåla skall våra ledningar samförläggas, vilket innebär betydligt bättre ekonomi för båda parter.

Det har varit en tidskrävande väg att gå för att leva upp till ständigt ändrade villkor. Länsstyrelsens hemsida för Ansökan visade sig ha fel i dataprogrammet och missade flera gånger sparade uppgifter. Rutorna blev tomma igen och det var bara att börja om från början. Det har saknats någon guide för Ansökan för Jordbruksverkets EU-bidrag på 70 % (Blekinge). Mera detaljerade frågeställningar, efterforskningar och svårigheter framgår i protokollen på hemsidan. Ansökan har en budget på 8 800 000 SEK.

Den officiella ’Bredbandskartan’, administrerat av PTS (Post- och Telestyrelsen), visar infrastrukturen ang fiber i regionen. Denna indikerade helt felaktigt, att stora delar av föreningens område redan har fiber. Det är information som också styr Länsstyrelsens bedömningar. Nu krävde Länsstyrelsen att föreningen skulle motbevisa felen, vilket har tagit mycket resurser.

Beslut om Bidrag från Länsstyrelsen skulle komma maj 2015, men har skjutits upp flera gånger. Under tiden tillkom nya konkurrerande Ansökningar om samma pengapott och läget började bli lite nervöst. Ansökningssajten stängdes i oktober 2015 och vi förstod att nu drar det ihop sig för beslut. Vi korresponderar dock fortfarande med Länsstyrelsen, får besvara frågor och kan ändra och lägga till nya fakta. Ännu den 31.12.2015 har inget beslut fattats.

Silpinge Fiber ek. för. har haft tur när det gäller olika kompetenser som har sammanförts i styrelsen. I Ansökan efterfrågas olika poster och kvalifikationer inom styrelsen – uppgifter, som enl. Länsstyrelsen väger tungt för besluten. Styrelsens medlemmar har kunnat täcka upp dessa.

Ekonomin är god, i kassan finns 475 581 SEK per den 31.12.2015.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång :

Föreningen har nu 134 anslutna fastigheter (medlemmar) och har en mycket positiv ’Anslutningsgrad’ på 82% samt ett stort täckningsområde. Tunga kriterier.

Och den 21 mars 2016 kunde alla plötsligt höra på Blekinge Nytt, att bl. a. Silpinge Fiber ek. för. hade fått sin Ansökan godkänt för EU-bidrag. Telefonerna gick varma, även från medlemmars sida, och det var en härlig känsla att projektet nu har startat på riktigt !

Föreningen har valt Miljöteknik som samarbetspartner, avtalet är dock inte färdigförhandlat ännu. Inte minst är Miljöteknik fördelaktig som partner eftersom föreningen vill använda samma kanalisation.

Utmaningar föreningen står inför nu är förfrågningsunderlag, där även vår konsult, Stellan Sjögren, ifks, är aktiv. Sedan gäller det upphandling och att hitta passande anbud. Föreningen önskar en entreprenör som sköter allt, inte minst för att slippa ansvarsfrågor vid ev. problem under arbetet.

Vidare gäller det att komplettera Markupplåtelseavtal, som måste täcka hela sträckan; även åkrar och skog, där ägarna kanske inte är medlemmar samt att alla papper med Vägtrafikverket är klara.

Föreningen har beviljats en checkkredit av Swedbank på 10 % av budgeten. Vidare har föreningen möjlighet att ta ut ett förskott på 1 000 000 SEK, vilket kommer att utnyttjas.

När exakt projektet är avlutat är svårt att sia om, men själva projekttiden har ett utgångsdatum den 30 juni 2018. Då skall samtliga räkenskaper vara avklarade – och naturligtvis skall föreningen ha tillgång till ett aktivt nät då.

Silpinge Fiber ek. för. har så här långt både goda förutsättningar samt ett gott rykte för att nå sitt mål, nämligen, att leverera fiber till alla som anslutit sig !

Obs : Vid intresse av årsredovisningen finns den tillgänglig via kassören, Carin Cehlin, carina.cehlin@lrfkonsult.se


 

22 april 2016

Senaste Nytt April 2016

Informationsmötet den 14 april 2016 var överraskande välbesökt – vad sägs om att kakorna tog slut ?

20160414_184104
Medlemmarna blev snabbuppdaterade på Ansökan, daterad 18 juni 2015. Det Positiva Beslutet, daterat 21 mars 2016, hade hängts upp på tvättlina med klädnypor och kunde beskådas – hela 19 sidor; mestadels handlar det om villkor som föreningen har att följa. Beslutet kommer att skickas ut till alla, så även medlemmarna kan sätta sig in i föreskrifter mm.

Birgitta Jonasson ifrån Länsstyrelsen presenterade grunderna när det gäller bedömningen av beslut. Silpinge Fiber ek för fick beröm och Birgitta sammanfattade att detta område verkligen behöver fiber och bättre kommunikation. Rätt sökare fick positivt besked, konstaterade hon i sitt anförande.

Rickard Svensson från Region Blekinge, som innehar en nyinrättad befattning som fibernäts-koordinator, presenterade sig och verksamheten för fiberläggning på länsnivå.

Jörgen Kamnert berättade kort Karlshamn NetPort.

Föreningens ekonomi ser bra ut så här långt! Pga att vi är en ekonomisk förening kan vi dra moms för hela vårt fiberprojekt, vilket besparar föreningen i runda tal två miljoner SEK. Villkor för det är dock att föreningen skall bedriva någon sorts handel, som är momsbelagd, med sina medlemmar. Det gäller nämligen att även betala tillbaka lite moms till staten. Här presenterades olika alternativ av föreningens kassör.

Helt nyutskrivna, nästan fuktiga fakturor delades ut för att spara både porto och diverse cykelturer J. Tålmodigt flockades medlemmarna runt kassören som delade ut den aviserade fakturan på 5.000 SEK. ’Första gången jag ser en kö för att få en räkning…!’ blev en leende medlems kommentar. Fakturorna förväntas betalas senast 31 maj 2016.

Projektledaren bjöd på lite utbildning vad gäller fiberprojektet. Tanken är att fortsätta att ge insyn vad som händer och varför. Nästa gång skall vi få reda på hur man bör tänka när det gäller var exakt man tar in fiber i sitt hus.

Som ordförande vidarebefordrar jag gärna oväntat många beröm både styrelsen, projektledaren och föreningen fick! Positiva kommentarer och klappar på axeln var en fin uppskattning.

Nästa möte, som är det viktiga Årsmötet, kan ni boka in redan nu :

Torsdag, 19 maj 2016, kl 18.30 i Gnistan.

Ni kommer att få reda på mer om det snart!

 


 

14 februari 2016

NYHETSBREV FEBRUARI 2016

Nu har EON -eller exakt Nordic.one- börjat gräva !

GRATTIS så långt !

untitled

Samtidigt som de gräver ner elledningar mellan Silpinge och Värmansmåla lägger de alltså även kabel för vårt fibernät. De vita  kablarna är till för vårt fibernät ifall ni som har sett det har undrat..:-).

EON överväger seriöst att tidigarelägga sitt projekt för nergrävda elledningar även mellan Silpinge och Tubbarp – vilket skulle gynna både deras och vår ekonomi.

Det betyder att vi följt Jordbruksverkets anvisningar ang samförläggning, nämligen att i möjligaste mån passa på att samordna grävning med andra aktörer för att i slutänden spara pengar. Detsamma rekommenderar Länsstyrelsen.

……..fast pengar har inte beviljats ännu !

Och konkurrensen blir allt vassare. Det blir allt fler som söker utlovade bidrag. Och vi kan konstatera – och läsa i media- att beviljade pengar inte kommer att räcka för att täcka allas Ansökningar !

Vad betyder det ??

Jordbruksverkets villkor ändras fortfarande fast vi har sökt redan juni 2015 till gällande villkor. Det är faktiskt sju månader sedan – och då känns det märkligt att man fortfarande formulerar nya bestämmelser, att föreningar och byalag skall anpassa sig till nya förordningar, att ständigt behöva komplettera sin Ansökan. Den senaste informationen var att beslut skulel tas under mars, men den 10 februari 2016 skrev Ny Teknik :

‘Jordbruksverket håller nu på att beta av ansökningarna om bredbandsstöd, och de första utbetalningarna väntas ske i maj.’ Det var maj 2015 besluten skulle tas….

Länsstyrelsen är naturligtvis inblandad och påverkad och ändrar villkoren hela tiden för oss i Blekinge. Vi kan konstatera att det härskar byråkrati på hög nivå så alla har ryggen fri när pengarna inte räcker … Och inte minst är alla i byalagen runtom i landet sysselsatta.. :-) Så sett en märklig process och en beundran för tålamodet för landets entusiaster för Fibernät !

Vår Ansökan är mycket väl utarbetat, seriöst och noga framställt. Fakta har vi bevisat genom bilagor och siffror, ärligt försöker vi att tydliggöra nödvändigheten av fiber i området. Inte minst vår Anslutningsgrad blir övertygande genom adresslistan för alla betalande hushåll.

Vi har hört att andra sökanden ange en mycket hög Anslutningsgrad på måfå utan att bevisa fakta – de hoppas på senare höga anslutningar. På det viset kan de gå före i kön !

Ni kommer ihåg att en hög Anslutningsgrad väger mycket tungt och först när projektet är avslutat och man räknar av hela processen (och bidragen) behöver man genom faktisk skrivna Avtal bevisa själva Anslutningsgraden. Lever man inte upp till lovad Anslutningsgrad blir det avdrag för bidragen. Men somliga chansar alltså.

Fick också höra att enl Skanova är just vårt område klassat som dels ‘uppdaterat’ respektive ‘extrem’ (de mest krävande klassningningarna) – vilket också meddelats i Ansökan.

Men låt det positiva i inledningen överväga !! Det är ju ändå en början…. Idag grävde de redan i Hjärtonemåla !

 


 

3 januari, 2016

NYHETSBREV DECEMBER 2015

Det är den 2:dre Januari 2016 – och jag vill gärna önska ett

Gott Nytt & Framgångsrikt Fiber-år !

Däremot kan jag inte leverera något besked varken ifrån Länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Den senaste informationen gavs från Länsstyrelsen i Oktober 15. I den kunde man läsa att beslut skulle meddelas mellan 20 november till senast den 15 December 2015. Men det har varit helt tyst.

Vi har däremot kunnat se och läsa diverse info om kaos, förändringar i villkoren, förseningar mm mm, bl a i Ny Teknik :

Kaos när staten stöttar fiber-bygget. Över en halv miljon personer i glesbygden ska förhoppningsvis få bredband via det nya stödet i Landsbygdsprogrammet. Men läget är kaotiskt. Villkoren har ändrats, och föreskrifter och it-system dröjer.’ Se mer http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece#.VlGI8I88ppI.email

Avtalet med EON är i hamn. Grävningarna skulle One-Nordic börja med i December, men de är uppskjutna p g a stormen Gorm samt en arbetsolycka. Enl senaste informationen gäller nu mitten av Januari 16 – vårt inköpta material finns redan på plats och väntar.

Styrelsen har valt Ronneby Miljöteknik som operatör. Avtalet är inte skrivit ännu p g a att Styrelsen anser att det behöver bearbetas. Intressant i sammanhanget är att Ronneby kommuns bredbandsstrategi fortfarande i December inte var helt klar.

Ett allmänt informationsmöte för medlemmarna är planerad i början av året. Det handlar om hur man skall tänka när det gäller fiberdragningen till själva husen. Det finns vissa förutsättningar man behöver beakta när det gäller boxens placering i förhållandet till teve mm.

Ekonomin ser bra ut så här långt. Kassören har gett beröm till medlemmarna, fakturorna blev betalade i rätt tid ! F ö kolla gärna vår hemsida då och då. Ni kan läsa sammanfattningar av alla Protokoll och på så sätt hålla er informerad.

Övergripande ligger vi alltså bra till vad gäller förenings- respektive styrelsearbetet.

2016 skall bli vårt fiber-år… !

Christa Nordin med styrelsen

Silpinge Fiber ek för


16 november, 2015

Information avseende kommande betalningar okt 2015 :

P g  a  att projektet är försenat har vi möjlighet att underlätta betalningsplanen från Fastighetsanslutningsavtalet. Under ‘Medlemmens åtagande’ aviserades betalning av den övervägande delen av insatsen under hösten 2015.

Istället har Styrelsen följande betalningsplan :

• Under oktober 2015 delas fakturor ut på 5.000, som skall vara betalade senast den         2015-11-30;

• 2016 planeras två betalningstillfällen à 5.000 :
Slutet av mars 2016    +   slutet av augusti 2016;

• Restbetalning beräknar Styrelsen skall kunna ske i början av 2017.
Skulle det krävas fler betalningstillfällen för betalningarna 2016 kan det i undantagsfall göras en annan avbetalningsplan.
Kontakta i sådana fall kassören Carina Cehlin, telefon kontorstid
0457 – 4 43 43 eller maila carina.cehlin@lrfkonsult.se

Vi hoppas, att ovanstående plan kan underlätta medlemmarnas betalningar.


 

31 oktober, 2015

Kortfattad info ifrån mötet oktober 2015 :

Goda nyheter : EU ger äntligen grönt ljus för bredbandsbygge i Sverige !

Det betyder att Blekinge får 70% bidrag, resterande 30% delas jämt för deltagere; vidare

- Att grävning till fastigheten ingår i bidragsdelen;

- Att bidrag gäller konsultuppdrag upp till 100.000 SEK

Föreningen har 122 medlemmar (6 okt 2015)

Området : Silpinge, Tubbarp, Vermansmåla, Trofta, Kölja, Kättorp, Ringsbro, V Ryd samt delar av Sörby

Ytterligare tre medlemmar skrev Avtal, d v s idag är vi

125 medlemmar.

Samarbetsavtal

EON skall gräva ner elledningar mellan Silpinge till Väransmåla och är intresserade av samförläggning med Silpinge Fiber, vilket innebär ett betydligt gynnsammare pris för oss per meter grävning (grävning är det dyraste i sammanhanget). P g a av den förestående grävningen har vi upphandlat material som i så fall behöver vara tillgänglig direkt för att göra detta möjligt.

Vi undersöker även möjligheter till samförläggning mellan Silpinge och Tubbarp samt att vi kan använda Miljötekniks befintliga kanalisation.

Ansökan

Inlämnad 18 juli 2015

Den blev definitiv färdig och kompletterad med samtliga ca 12 bilagor i måndags, 19 oktober 2015. Nu är det endast att vänta – enl info från Länsstyrelsen får vi besked senast i december 2015, Länsstyrelsen är Jordbruksverkets förlängda arm.

Vid prioritering av projektet kommer en bedömning att göras av sökanden ang kunskap, kompetens och genomförandekapacitet, enl Länsstyrelsens meddelande 15-09-08. Vi bör ligga bra till i den bedömningen i flera avseenden.

Hela styrelsen är med i projektorganisationen och har olika spetskompetenser. Börje Green är numera adjungerad projektledare med spetskompetens upphandling och teknik.

Anslutningsgraden

Viktig ! Målet var 70 – 75%. Vi ligger idag på 77.4 % –

ett resultat helt över förväntan !

Vi kan konstatera att själva Ansökan var mödosam att fylla i, det fanns buggar och konstigheter som tog mycket tid. Det gick t ex ej att spara – det som var skrivit en gång försvann ibland igen fast vi hade tryckt på ‘spara’. Det går inte heller att skriva ut vår egen ansökan, utan endast mallen + rubrikerna på våra bilagor mm.

Lånelöfte från SEB har vi kunnat lämna in, likaså likviditetsplanen.

Budgetmallen har vår konsult Stellan Sjöberg, ifks, sammanställt.

Bredbandskartor skulle fyllas i. Dessa -påpekas det från Länsstyrelsen- är dock otillförlitliga och befinner sig på nätet. Ändå måste vi göra uppskattningar med hjälp av dessa. Våra uppskattningar är :

  • 358 pers får bredband
  • 145 hushåll får bredband
  • 71 arbetsställen får bredband
  • 112 anslutningar krävs

Antal km bredband som skall läggas : 37 km.

Det aviserades en kommande betalning på 5.000 SEK. Det efterfrågades en mera exakt betalningsplan för medlemmarna, en sådan skickas ut tillsammans med räkningen i oktober 2015.

Börje Gren informerade mer om betydelsen av fibernät. Att skaffa fibernät är likställd med att man skaffade elektricitet på landsbygden kring 30-talet !!

Jens Hansen, Miljöteknik Ronneby, informerade om tillgängliga tjänster när vi väl har kommit igång. Dessa hittar ni under Ronnebyporten.se

Mötet besöktes av omkring 70 personer. Det var trevlig stämning och det bjöds på kaffe och hemlagade kakor.


28 september, 2015

Nyhetsbrev September

1. EU’s Landsbygdsprogram är försenat, vilket betyder att vi först i december 2015 får besked om vårt projekt är godkänt.

2. Vi ändrar därför våra inbetalningsvillkor såtillvida, att vi debiterar SEK 5.000 i oktober 2015, direkt efter vårt nästa informationsmöte i oktober. Betalning inom 30 dagar.              Vi räknar med att nästa betalning på SEK 5.000 infaller under mars 2016 och samma summa under hösten 2016. Resten debiteras i slutfasen av projektet, som vi just nu beräkna till våren 2017. Vi hoppas att vi underlättar betalningarna genom denna ändring

3. I fortsättningen kommer ni att hitta en Rapport istället för själva protokollen från våra Styrelsemöten på hemsidan. Detta krävs genom Upphandlingslagen. ( Upphandlingar är inte offentliga när styrelsen diskuterar sådana ärenden.)

4. Även i fortsättningen kommer vi att skicka ut Nyhetsbrev.
Välkommen till vårt nästa informationsmöte den 6 oktober 2015 kl 19.00 i Gnistan, Silpinge -inbjudan skickas ut via mail


 

21 Juni, 2015

Nyhetsbrev

Äntligen kommer här en första rapport ang utvecklingen av vårt Fibernät !

Läget idag är följande :

Vi har ökat till 119 medlemmar. Projektet, som började i Silpinge och Tubbarp, är numera utsträckt ända till Ringsbro,  Värmansmåla, Kölja, Sörby, Kättorp samt Trofta.

Nya intressenter hörde av sig hela tiden och vår ambition har ju varit att inte säga nej, om vi inte måste av kostnadsskäl. Varje gång fick vi börja om från början med att uppsöka så många som möjligt i området, allmän info, avtal, kompletta underskrifter mm – och tiden gick. Men nu är området stängt, inga fler tas in. Däremot kan vi fortfarande utöka inom området.

Ansökan är inskickad. Nu har Länsstyrelsen -dvs vår ämbetsman- semester till den 19. augusti 2015. M a o  händer ingenting under den tiden, det är endast den personen som jobbar med detta. Redan i mars fick vi informationen, att besked från Jordbruksverket skulle dröja till tidigastSeptember 2015 (istället för maj 15). EU är försenad med hela stöd-programmet. Det gav oss å andra sidan andrum att ta in alla de områden som var intresserade.

Det får helt enkelt inte bli senare än September, eftersom vi vill samförlägga med EON. De planerar att starta sina grävningar från Silpinge till Värmansmåla i September 15. Att samförlägga skulle spara pengar både för oss och EON, därför är även EON intresserat av samarbete. Kruxet är att vi måste kunna visa Godkännandet av  Jordbruksverket, innan de kan godkänna en samförläggning !

Vad gör vi om besked från Jordbruksverket blir ytterligare fördröjt ? Där har vi ett tidsproblem som inte vi kan påverka !

Skulle vi hinna tidsmässigt behöver EON omgående vårt material att gräva ner. För att påskynda processen har vi därför gett vår konsult i uppdrag att utföra upphandlingen så att materialet endast kan avropas för EONs behov den dagen det är aktuellt.

Själva upphandlingen tar nämligen omkring tre månader, den måste annonseras inom EU-press. All upphandling som överstiger 500.000 SEK måste upphandlas offentligt – vi får alltså inte bestämma själva vem som får något uppdrag.

Värt att nämna är också att Budgetmallen för Silpinge Fiber ek.för. ligger på drygt 9 miljoner SEK. Detta är en beräkning baserad på schablonsummor, eftersom vi inte har något facit i handen (t ex hur det går med EON) och inga upphandlingar är genomförda.

Samtliga inköpta tjänster är även de stödberättigade till 70% efter att projektet har fått klartecken från Jordbruksverket.

Nästa uppgift blir att under sommaren samla in Avtal för Marköverlåtelse längs den totala sträckan för fibernätet.

F ö  har vi hört att vårt projekt lär ligga till bra – vi täcker ett stort område, har många medlemmar, en hög anslutningsgrad (runt 70 – 75%) och en aktiv styrelse. Fakta som räknas – vi är ju inte ensamma om att söka pengar.

Som ni förstår kommer det inte att hända något förrän förhoppningsvis i September – men då kan det hända mycket !

Ha nu en riktig skön sommar !

Styrelsen för Silpinge Fiber ek.för.

Christa Nordin, Ordförande

 


9 april, 2015

Faktura

Nu har fakturorna för första delbetalningen av insatsen delats ut. Det är viktigt att lämna sitt fakturanummer vid betalning

Har du frågor om betalningen, kontakta Carina Cehlin, 0457-43026 cehlin.silpinge@compaqnet.se

Obs : Nya ansökningar kan fortfarande tas emot –begränsningen att få delta är själva avståndet, alltså ifall det ligger alltför för långt ute i periferin.

Anmäl gärna intresse så hör vi av oss !


27 februari, 2015

Silpinge Fiber ek. för. inbjuder till

Ö P P E T H U S  I  G N I S T A N

tid: Lördag, 7 mars 2015, kl 10.00 – 12.00

samt

Söndag, 8 mars 2015, kl 12.00 – 14.00

Nu ligger båda Avtalen redo att fyllas i under rubriken ‘Avtal’ på hemsidan.

Du kan skriva ut dokumenten själv och texta namn och andra uppgifter.

Ta med dig dessa, underskriven även av alla event. delägare.

Du hittar mer anvisningar under ‘Avtal’.

Med tanke på att vi glädjande nog snart är 100 medlemmar är vi tacksamma om ni själva kan förbereda så mycket som möjligt.

Du som vill ha hjälp kan få den av oss.

Vi bjuder på kaffe & liten kaka

V ä l k o m n a

S T Y R E L S E N


15 februari, 2015

Mötet den 11.02.2015 blev glädjande välbesökt !


Kölja, Kättorp, V Ryd, Värmansmåla samt Silpinge var representerat. Nästan 50 personer hade samlats.

Det informerades om vad som har hänt hitintills i Silpinge Fiber ek.för.. Och åter igen blev framtidens krav, vad gäller nätresurser, belyst från olika håll. Det finns tydligen politiska beslut som säger att 90% av befolkningen skall vara fiberanslutna år 2020.

Ja, varför skulle man satsa t o m i städerna på fiberanslutning, när man har bästa mobila mottagningen just där ?

Jens Hansen, Ronneby Miljö & Teknik, svarade på frågor.

Knappt 20 anmälde sig direkt, men det blir säkert fler som återkommer.

Budskapet blev : Tänk inte idag – tänk längre; tänk imorgon och framtid.

Glöm inte :28 februari 2015 är deadline för anmälan !


 

Allmän information

Sedan vårt informationsmöte i gnistan 9:e dec har föreningen jobbat vidare med att värva fler medlemmar.

Vi har haft ett 3 styrelsemöten varav 1 informationsmöte på Gnistan för nya intressenter tillsammans med Stellan från IFKS.

Stellan är egen konsult och har jobbat med fiberprojekt senaste 15 åren. Han gav oss mycket bra information och tips inför vårt kommande arbete.

Föreningen har tagit fram Silpinge Fiber skyltar som vi delat ut till alla våra tecknade medlemmar, detta för att sprida intresset, och för att alla ska uppmärksamma vad som är på gång.

Vi håller även på att titta på 5 st större skyltar om vårt projekt som kommer att sättas upp väl synligt i respektive by.

Föreningen har tagit fram ett nytt informationsblad med ytterligare argument till att ansluta sig till fibernätet. Denna information har delats ut till alla hushåll som ännu inte tecknat sig.

Föreningen har även beslutat att söka intressenter i Kölja och fastigheter upp mot Värmansmåla.

Detta för att EON planerar att gräva ner elledningar och förhoppningsvis kan vi få till ett sammarbete när det gäller grävningen.

Nytt informationsmöte kommer att vara 11 feb i gnistan 19:00 för alla som ännu inte tecknat sig.

Sista anmälningsdag för att bli medlem i föreningen kommer att vara 28 feb.

Efter det kommer vi att söka bidrag för projektet, OM vi har tillräckligt många medlemmar med oss.