Arkiv 2018


December Nytt 2018

H e j alla Medlemmar och Nät-ägare!

Som man säger: Det var länge sedan… Här kommer en uppdatering, perioden har varit tämligen lugn.

Ekonomin: Föreningen behöver förlänga banklånet för år 2019.

Vårt projekt ligger kvar på samma status: Länsstyrelsen har inte tillsatt någon ny befattning, vilket betyder att projektet inte är slutberäknad ännu.

Gruppavtalet: Det som har sysselsatt styrelsen är vårt Gruppavtal – som inte har kunnat aktiveras p g a att för få har anslutit sig hitintills. Visserligen är fler på väg in. Men det är skälet till att Gruppavtalet i bästa fall nu börjar gälla först fr o m 1 januari 2019 (istället för som planerat 1 oktober 2018). Det innebär vidare, att alla får betala sina fakturor som de får ifrån MiniTel: Rabatt saknas idag och fakturaavgiften gäller.

Vad gäller Gruppavtalet kan medlemmarna delas in i fem kategorier:

1. Medlemmar, som inte behöver något Gruppavtal alls p g a att de ej har aktiverat bredband eller IP-telefoni. (Även dessa behöver dock meddela detta).

2. Medlemmar, som redan tidigare har varit kund hos MiniTel samt de som nyligen har anmält sig;

3. Medlemmar som inte har hunnit ta tag i saken;

4. Medlemmar som är bundna genom avtal på längre tid med operatörer, kanske för att de t ex har fått router gratis.

5. Medlemmar, som tycker sig ha förhinder att teckna ett Gruppavtal överhuvudtaget.

Gemensamt för alla är följande: Varje medlem bör meddela sina planer/ sin status till styrelsen eller kassören. En del har redan gjort det. Övriga: Skicka in Info-formuläret, undertecknat, hittas under ’Avtal’. Obs: Detta gäller även de som har varit MiniTel-kunder tidigare, styrelsen behöver ert Medgivande för att kunna överflytta er till Gruppavtalet.

För att tillgodose villkoren från Skatteverket gällande en ekonomisk förening krävs det att i stort sett samtliga medlemmar solidarisk ansluter sig till Gruppavtalet – vi betonar solidarisk – självklart kan vi inte tvinga någon. Det står dock mycket på spel för oss alla. Avtalet är långsiktigt och gynnsamt för samtliga parter. MiniTel jobbar även för att kunna erbjuda teve i framtiden.

Utbildning: Några medlemmar har frågat om utbildning för att lära sig grunder för Facebook, sociala medier, villkor mm, även en grundläggande datorkurs har efterfrågats. Sådan utbildning kan organiseras i Gnistan, på era egna datorer. Hör av er till styrelsen om ni är intresserade, senast till årets slut!

Ägarförhållandet Fiber: Det har sagts innan: Alla, som har betalat sin andel till Fibernätet har därigenom blivit ägare av själva fibernätet. Med det menas inte CPE som kommer in och levererar fiber till er, utan något mycket större: Fibernätet, som är nergrävt i marken! Allmänt ägs näten ju inte av föreningar. Stora delar av nätet som vi la i egen regi äger vi idag själva. Varje ny intressent som vill ha fiber inom vårt område betalar t ex avgiften till föreningen, blir alltså en intäkt för oss.

I en ekonomisk förening har medlemmarna det yttersta ekonomiska ansvaret. Så är det inte i en ideell förening. Att investeringen förvaltas och växer och helst kan ge utdelning en vacker dag, ligger därför i var och ens intresse. Projektet är ingalunda avslutat i o m att Länsstyrelsen slutligen kommer med sin granskning och slutberäkning av projektet. Faktum är att många utifrån ser avundsjukt på vår lösning och vad vi har åstadkommit. Föreningen kan vara stolt.

Med förhoppning om att alla är intresserade av hur vi bäst kan förvalta vår ägodel blir ämnet en viktig punkt att diskutera på

vårt nästa Årsmöte, Torsdag, den 7 mars 2019, kl 18.30, i Gnistan!

Anteckna redan nu!

Styrelsen önskar alla en mysig advent- och juletid

samt ett Gott Nytt År

genom

c h r i s t a, ordförande Silpinge Fiber ek för

L:a Silpinge Kvarn 2018-12-02


Augusti Nytt 2018

H e j – och välkomna till ett nytt arbetsår för Silpinge Fiber ek för

som börjar med ett Medlems-/informationsmöte i Gnistan onsdag, den 5 september 2018, kl 18.30.

Sommaren går långsamt mot sitt slut och Styrelsen har haft ett effektivt första möte för att hitta den offerten som ger de bästa förutsättningar och fördelar för medlemmarna. Vi hoppas att ni hänger med nu, många och snabbt, för redan den 1 oktober är målet att starta upp -eller fasa in oss i- vårt GRUPPAVTAL.

Läs mer info, som kommer till er via mail, de närmaste dagarna – men anteckna redan nu datum för träffen !

Ha det gott !

Vi ses,

C h r i s t a, ordföranden


Mars Nytt 2018

H e j alla medlemmar !

Säkert undrar ni vad som har hänt sedan sist – här kommer lite ny info :

Gruppavtal : Tyvärr har Styrelsen än inte lyckats med ett sådant. Som tidigare påpekats, ligger det dock helt i Föreningens intresse : Endast en enda faktura skulle behöva skickas till föreningen, den delas lika, moms-beläggs och skickas vidare till deltagarna. Det kräver dock att alla är intresserade av exakt samma avtal, samma mängd fiber mm! I dagsläge har Styrelsen ingen information om varken behov / önskemål hos våra medlemmar – vi vet faktiskt inte ens hur många som har tecknat avtal hitintills, vilket vore bra att veta.. Vi behöver återkomma till er om detta..

De, som nu behöver välja ett alternativ med tanke på att kopparlinjerna klipps den 3 april 2018, rekommenderas att skriva avtal med MiniTel. De erbjuder ett bra pris utan bindningstid, dessutom har de gett oss ett förslag på gruppavtal. Däremot erbjuder de endast telefon samt internet – ingen teve. Men alla ni som är nöjd med bildkvalitén på teven behöver ju inte åtgärda något. Själva har vi dock fått tillgång till SvtPlay i vårt hus tack vare internet…. Det känns ju lyxigt..

Förvaltningsplan : Själva Fiberprojektet är inte avslutat, men parallellt har vi börjat med nästa fas : Nu är Förvaltningsplanen aktuell.

I den fastställs exakt vår förvaltning av nätet, där allt måste framgå som är av framtida intresse; Våra fysiska dokument börjar vi samla på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.

Ledningskollen : Skall ni gräva något på tomten / infarten / åkern ? Varje grävprojekt startas på Bredbandskollen.se ! Där öppnas ett ärende genom er Anmälan och olika operatörer kan meddela ifall någon ledning bör tas hänsyn till just där. Först då är ni säkra att ingen ledning kan grävas av. För att vara på säkra sidan bör ni alltså alltid öppna ett ärende först – d v s ansöka om svar. Den som gräver av en ledning blir alltid kostnadsansvarig.

Hemsidan : Det finns en hel del viktiga frågor där lättillgängliga svar krävs. En hel del har redan nämnts i Nyhetsbreven. Vi kommer nu att sammanfatta ’Frågor & Svar’ under en flik på Hemsidan.

En annan viktig sak : Glöm inte att ni alla är aktiva medlemmar i vår förening ! Det innebär att även ni alltid är välkomna med egna tankar & idéer för att utveckla föreningen, att t ex tipsa om ’Frågor & svar’ mm mm ! Ta kontakt med oss..

Utbildning : En fråga som har kommit upp är ’utbildning’: T ex hur man hanterar sin mobiltelefon, sms eller mailkontakter och annat. Det finns de som gärna delar med sig av sina kunskaper.. Däremot behöver vi veta om det finns intresse att anordna några utbildnings-tillfällen.. Hör av er..

Obs : Anteckna redan nu datum för nästa Årsmöte i Gnistan : Torsdag, 24 maj 2018, kl. 18.30. Ni hör mer om detta i god tid..

Tack för ordet denna gråa mars-dag, men visst känns livet redan nu mycket ljusare …

c h r i s t a , ordförande och övriga Styrelsen


 

Januari Nytt 2018

God fortsättning på det nya Fiber-året!

Ekonomi : Förhoppningsvis har den sista fakturan kommit ! Styrelsen har stor respekt för kassören som gång på gång får ihop räkenskaperna trots en krävande hantering : Fakturan skall betalas inkl moms – fast det knappt finns pengar på kontot ibland ; momsen skall senare begäras tillbaka. Därefter sker en sista avräkning mot Länsstyrelse/Jordbruksverk, Länsstyrelsen godkänner den först och senare Jordbruksverket. Däremellan får vi räkna med en mängd förfrågningar… Det kommer m a o att ta tid för ett svar på den spännande frågan: Vad exakt kostar vår anslutning ? Tidsschemat ser ett avslut till Juli 2018, hoppas det håller.

Gruppavtal : Fortfarande har inte så mycket hänt – Projektledaren undersöker nu ett avtal för endast 50 anslutningar hos nya operatörer, eftersom Styrelsen de facto inte vet hur stort intresset blir. Siffran femtio låter mer trovärdigt i dagsläget. Tanken är att faktureringen i så fall sker via Föreningen, vilket förhoppningsvis leder till både bättre pris samt momshantering för Silpinge Fiber ek för. Pga Telias tidsschema för lednings-klipp är frågan prioriterad – Styrelsen vill ge besked i god tid.

Dokumentation : Kartor över den exakta fibernedgrävningen på den egna tomten har nu skapats för varje anslutning. Kan begäras vid behov.

Analog samt fysisk lagring : Projektets handlingar måste förvaras på ett tryggt sätt inför framtiden. Styrelsen undersöker olika alternativ. Den fysiska förvaringen verkställs via Arkivcentret i Bräkne-Hoby och skall påbörjas under Februari 2018.

Rutiner för förvaltningen : En arbetsgrupp inom Styrelsen skall ta fram riktlinjer för ett reglerat handhavande av löpande uppgifter för vårt nät. Projektledaren fortsätter att sköta dokumentationen för PTS (Post- & Telestyrelsen); Kassören ansvarar för det ekonomiska området.

Tillbaka