Varför fiber?

Inte alla ser det självklara i att investera i fibernät. Och visst, det är svårt att förstå helheten.

En mycket osäker faktor i sammanhanget är ledningsunderhållet, 2020 utgår Telias avtal. Därefter vet ingen hur det blir med ledningsnäten. Vi vet idag, att Telia lägger ner områden med nedblåsta ledningar och tvingar folk till mobila anslutningar, oavsett mottagning. Telia säger också rent ut att man i framtiden ej kommer att satsa på landsbygd . Hur går det då med koppar-trådarna som är förutsättningen för både telefon och ADSL ?

Du behöver skaffa kunskap, läsa på själv. Låta växa fram ett beslut utifrån dina egna bedömningar.

Läs två mycket intressanta länkar, enkelt skrivna, som förklarar de flesta av frågorna :

Finns det inga alternativ till Fiber?

Tillsammans bygger vi framtiden