Allmän information

Sedan vårt informationsmöte i gnistan 9:e dec har föreningen jobbat vidare med att värva fler medlemmar.

Vi har haft ett 3 styrelsemöten varav 1 informationsmöte på Gnistan för nya intressenter tillsammans med Stellan från IFKS.

Stellan är egen konsult och har jobbat med fiberprojekt senaste 15 åren. Han gav oss mycket bra information och tips inför vårt kommande arbete.

Föreningen har tagit fram Silpinge Fiber skyltar som vi delat ut till alla våra tecknade medlemmar, detta för att sprida intresset, och för att alla ska uppmärksamma vad som är på gång.

Vi håller även på att titta på 5 st större skyltar om vårt projekt som kommer att sättas upp väl synligt i respektive by.

Föreningen har tagit fram ett nytt informationsblad med ytterligare argument till att ansluta sig till fibernätet. Denna information har delats ut till alla hushåll som ännu inte tecknat sig.

Föreningen har även beslutat att söka intressenter i Kölja och fastigheter upp mot Värmansmåla.

Detta för att EON planerar att gräva ner elledningar och förhoppningsvis kan vi få till ett sammarbete när det gäller grävningen.

Nytt informationsmöte kommer att vara 11 feb i gnistan 19:00 för alla som ännu inte tecknat sig.

Sista anmälningsdag för att bli medlem i föreningen kommer att vara 28 feb.

Efter det kommer vi att söka bidrag för projektet, OM vi har tillräckligt många medlemmar med oss.