Varför en ekonomisk förening ?

Endast en registrerad förening kan driva ett projekt för att söka – och förhoppningsvis få – bidrag. En ekonomisk förening får även dra moms. Ett projekt som detta har en omsättning på flera miljoner kronor.

Bokföringen av projektet är förankrat via LRF Konsult AB, två revisorer finns.

Själva den ekonomiska föreningen är dock ingen garanti för ett bidragsprojekt. Inte heller garanteras att vi ses som en enhet, utan det är Länsstyrelsen och Kommunen som bestämmer förutsättningarna.