Styrelsemöten

I stort sett varje vecka sedan Ringamåla-mötet har några Silpingebor träffats i L:a Silpinge Kvarn. Det har behövts tid för att få fram Stadgar, en Styrelse och s k ’Dörrknackare’. Men det har lyckats !

Sedan förra informationsmötet på Gnistan den 9 december 14, som innebar lite nytänk vad gäller områden, har vi haft tre Styrelsemöten. Protokollen kan ni läsa under rubriken ’Föreningen’.

Den röda tråden har varit hur vi kan värva fler medlemmar så att projektet får en acceptabel anslutningsgrad, d v s att vi har chans i konkurrensen till bidrag.