Breddning av projekt-området

Föreningen har beslutat att även fastigheter i V:a Ryd, Kölja och upp mot Värmansmåla skall vara med i försöket att bli fiberanslutna. Vi undersöker även intresset i Kättorp.

Det är bra om fler har möjlighet att delta. I bästa fall gynnar det oss alla. Dessutom planerar EON att gräva en ny elledning från Kurran i Silpinge mot Värmansmåla, vilket skulle pressa priset för grävningen om vi kan samarbeta. En förutsättning är hela tiden att vi är tillräckligt många som vill delta i respektive område.

Tänk på att alla behöver engagera sig – inte endast ’Dörrknackarna’ : Vill ni vara med i projektet får även ni hjälpa till i form av att värva så många grannar som möjligt att ansluta sig. Det höjer anslutningsgraden, se nedan, och ökar chansen i konkurrensen till bidrag.