Om oss


Silpinge Fiber ekonomisk förening startade oktober 2014 med mål att få bredband på landsbygden.


 

Silpinge är omgiven av en fantastisk natur, där både blå- och gulsippor, orkidéer, forsärlor och strömstaren trivs – minst sagt en både vacker men även levande landsbygd.

www.ronneby.se

Här samsas unga som äldre, barnfamiljer, lantbrukare, egna företagare, fritidsboende mm. Tack vare samlingspunkten Gnistan erbjuds det ofta aktiviteter för barn och vuxna. Vi har även en egen prisbelönad Miljöstation.

För att vara attraktiv som bostadsort jobbar vi nu för att få fibernät som är nödvändig inför framtidens ständigt ökande nätbehov. www.ronnebyporten.se

Läs även på länken om våra förutsättningar för projektet

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/projektstod/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c761.html

Föreningens mål är att samtliga, som har bestämt sig för att delta i projektet fiberinstallation, verkligen får sin fiberledning !

Välkommen till Silpinge, en pittoresk by, värd en utflykt !