Nyheter

 


27 februari, 2015

Silpinge Fiber ek. för. inbjuder till

Ö P P E T H U S  I  G N I S T A N

tid : Lördag, 7 mars 2015, kl 10.00 – 12.00

samt

Söndag, 8 mars 2015, kl 12.00 – 14.00

Nu ligger båda Avtalen redo att fyllas i under rubriken ’Avtal’ på hemsidan.

Du kan skriva ut dokumenten själv och texta namn och andra uppgifter.

Ta med dig dessa, underskriven även av alla event. delägare.

Du hittar mer anvisningar under ’Avtal’.

Med tanke på att vi glädjande nog snart är 100 medlemmar är vi tacksamma om ni själva kan förbereda så mycket som möjligt.

Du som vill ha hjälp kan få den av oss.

Vi bjuder på kaffe & liten kaka

V ä l k o m n a

S T Y R E L S E N


15 februari, 2015

Mötet den 11.02.2015 blev glädjande välbesökt !
Kölja, Kättorp, V Ryd, Värmansmåla samt Silpinge var representerat. Nästan 50 personer hade samlats.

Det informerades om vad som har hänt hitintills i Silpinge Fiber ek.för.. Och åter igen blev framtidens krav, vad gäller nätresurser, belyst från olika håll. Det finns tydligen politiska beslut som säger att 90% av befolkningen skall vara fiberanslutna år 2020.

Ja, varför skulle man satsa t o m i städerna på fiberanslutning, när man har bästa mobila mottagningen just där ?

Jens Hansen, Ronneby Miljö & Teknik, svarade på frågor.

Knappt 20 anmälde sig direkt, men det blir säkert fler som återkommer.

Budskapet blev : Tänk inte idag – tänk längre; tänk imorgon och framtid.

Glöm inte : 28 februari 2015 är deadline för anmälan !


 

Allmän information

Sedan vårt informationsmöte i gnistan 9:e dec har föreningen jobbat vidare med att värva fler medlemmar.

Vi har haft ett 3 styrelsemöten varav 1 informationsmöte på Gnistan för nya intressenter tillsammans med Stellan från IFKS.

Stellan är egen konsult och har jobbat med fiberprojekt senaste 15 åren. Han gav oss mycket bra information och tips inför vårt kommande arbete.

Föreningen har tagit fram Silpinge Fiber skyltar som vi delat ut till alla våra tecknade medlemmar, detta för att sprida intresset, och för att alla ska uppmärksamma vad som är på gång.

Vi håller även på att titta på 5 st större skyltar om vårt projekt som kommer att sättas upp väl synligt i respektive by.

Föreningen har tagit fram ett nytt informationsblad med ytterligare argument till att ansluta sig till fibernätet. Denna information har delats ut till alla hushåll som ännu inte tecknat sig.

Föreningen har även beslutat att söka intressenter i Kölja och fastigheter upp mot Värmansmåla.

Detta för att EON planerar att gräva ner elledningar och förhoppningsvis kan vi få till ett sammarbete när det gäller grävningen.

Nytt informationsmöte kommer att vara 11 feb i gnistan 19:00 för alla som ännu inte tecknat sig.

Sista anmälningsdag för att bli medlem i föreningen kommer att vara 28 feb.

Efter det kommer vi att söka bidrag för projektet, OM vi har tillräckligt många medlemmar med oss.