Insats

30% av hela fiberledningsprojektet får föreningen betala själv – ifall projektet godkänns och blir bidragsberättigat. Hur mycket innebär det för varje fastighet ?

Med alla osäkra faktorer omkring kan man inte säga någon slutsumma idag. Ändå måste man ange en summa redan i stadgarna för föreningsbildandet : Vi enades om ’max 25.000’. Förhoppningsvis ligger kostnaden under 25.000 – men det är som sagt ingen som kan garantera något. Vi har inga uppgifter hur många vi blir eller hur mycket vi behöver gräva mm mm. Vi vet inte ens om vi får bidrag..

Summan som debiteras föreningen kommer att delas upp exakt lika för alla som berörs, oavsett var man har sin fastighet, alldeles intill en station eller långt ifrån. En fördel med att ingå i kollektivet.

Det innebär att allt överskott i föreningen betalas tillbaka till medlemmarna. Så hände i Ringamåla, där den betalade insatsen blev större än slutlig kostnad. Och bokslutet är offentligt.

Överskott eller återbetalning till medlemmar kan t ex även vara eventuella intäkter av fastigheter som tecknar sig senare.