Nästa info-möte för allmänheten

11. februari 2015, 19.00 i Gnistan. Vi serverar kaffe.

Mötet vänder sig till alla osäkra och de, som fortfarande har frågor. Läs gärna under fliken ’Varför Fiber ?’, där vi har lagt ut två mycket intressanta länkar, lättlästa och förståeligt.

Det kommer en hel del nya intressenter den 11 februari. Besvarade frågor kommer säkert upp igen. Det är inget lätt beslut att ta. Vi har fastigheter i området där nätet fungerar helt tillfredsställande idag. Varför då investera i fiber ? Vilka förändringar kan ändra detta ? Vi har expertis på plats.

F ö är det sista chansen att öka kunskapen inom vår förenings regi. Utan breddad kunskap är det omöjligt att ta ställning till ämnet.