Vad är ett Fastighetsanslutningsavtal ?

Ett av fastighetsägaren undertecknat Fastighetsanslutningsavtal ligger till grund för bidragsberäkningen och fastställande av områden på Länsstyrelsen och är en förutsättning för deltagandet i projektet. Formuläret kommer att läggas ut på hemsidan när det är aktuellt.

Silpinge Fiber ek. för. bistår med det praktiska vid frågor.