Hur mycket EU-bidrag är Blekinge berättigad till ?

Blekinge är ett av de få områden som har tilldelats 70% i EU-stöd. Det finns områden i Sverige som endast får 40%. Men det är många Blekinge-projekt som kommer att konkurrera om potten.

30% av hela fiberledningsprojektet får föreningen alltså betala själv – ifall projektet godkänns och blir bidragsberättigat.

En viktig sak till : Vi får ofta frågan att ’i den o den kommunen kostar det endast…….’ Det är upp till kommunerna att avgöra priset eller eventuella subventioner. Kostnader beror i mycket på i vilken kommun man bor och går alltså inte att jämföra – lösningen blir endast att flytta dit … 🙂