Deadline för teckning av avtal

Ett viktigt datum : Lördag den 28 februari 2015, då vi senast måste veta att din fastighet vill vara deltagare i ansökningsprocessen.

Endast i ansökan listade fastigheter kan räkna med att vara berättigade till projektpengar. Ansökan görs hos Länsstyrelsen och föreningen skickar iväg den snarast möjligt efter deadline, då samtliga undertecknade avtal måste bifogas.

De, som saknar ett sådant avtal är inte med i projektet. Konsekvensen blir att deras fiber vid eventuell senare anslutning saknar bidrag och därför blir betydligt dyrare.

Förutom Fastighetsanslutningsavtal kräver Länsstyrelsen även ett Marköverlåtelseavtal.