Hur sprids budskapet ?

’Här läggs fiber’ är en information vi ser allt oftare vid tomtgränserna. Alla medlemmar har fått en sådan skylt. Meningen är att dessa sätts upp mycket synlig, som PR. De skall ju dels tala om vilka som har tagit ställning för fiber, dels skall alla uppmärksammas på vad som är på gång.

Styrelsen jobbar även med att ta fram vägskyltar med samma budskap ’Här planeras fiber’. Sex stycken har beställts och kommer att sättas upp vid infarterna till byarna.

Lägg därtill mun-mot-mun-reklamen för projektet … 🙂