Vad menas med ’Anslutningsgrad’ ?

Naturligtvis betyder det mycket att vi är många som visar viljan att ansluta sig till ett fibernät.

Men nästan viktigare är den s k anslutningsgraden som bör ligga på mellan 65 – 70%.

Anslutningsgraden förklarades för oss av Jens Hansen, Miljö & Teknik. I korthet handlar det om antalet fastigheter som vill delta (låt oss säga 65) i förhållande till antalet möjliga fastigheter i ett område (låt oss anta 100). 65 av 100 skulle göra en anslutningsgrad på 65%. Det som är knepigt i sammanhanget är hur man mäter själva området. Det är dessvärre inget som föreningen har inflytande på.

Än en gång : Inget område är garanterat bidragspengar. Det är Länsstyrelsen och Kommunen som avgör gränser……