Silpinge Fiber ekonomisk förening startade i oktober 2014 med målet att utveckla bredband i byn och den omgivande landsbygden. Området har växt väsentligt och uppfyller Jordbruksverkets krav på att vara geografiskt sammanhängande. Föreningen färdigställde 2015 sin ansökan om stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från den svenska staten via dess nationella handlingsplan för en attraktiv landsbygd. Vår ekonomiska förenings ansökan för ett projekt behandlades helt baserat på nationella kriterier, av Länsstyrelsen i Blekinge.
För att få området attraktivt för hem och fritid samt för kommersiella verksamheter fokuserade vi på att skapa ett utbrett fibernät. Det behövs för ett ständigt ökande behov av kommunikationer i ord, bild o ljud; i ett svindlande perspektiv. Vidare med aspekter som utbildning, vård & omsorg, arbete och fritid för ett långsiktigt hållbart och robust bredband med världsklass i vår levande landsbygd.
Vi beviljades den 21 mars 2016 stöd för kommande utgifter som projektering av bredbandsnätet, anläggningsarbeten, material, dokumentation av bredbandsnätet och administration av projektet. Anläggningsarbeten har börjat för samförläggning av fiberkanalisation och elkablar med EON & ONE Nordic; för att i slutänden spara pengar. Projekteringen sker med utnyttjande av områdets befintliga kanalisationer i en anda av en ny lag om elektroniska kommunikationer som ska komma 2016-07-01.
Vårt fibernät blir en väl utbredd bit i det pussel, som läggs av Region Blekinge för tjänsteutveckling inom kommunerna och landstinget i länet och av samarbetsprojektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS). Vi bidrar till att blekingeregionens digitala agenda kan föras in i vår bygd med några fokusområden för ett vidare ”digitalt innanförskap”, allt flera utbyggbara intelligenta infrastrukturer, eFörvaltning, eHälsa/eOmsorg, skola, kultur och transportsystem.
Föreningens mål är att samtliga, som bestämmer sig för att delta i vårt projekt fiberinstallation, får en snabb och robust fiberanslutning med integritet i hela kedjan. Det ska likväl vara via ett öppet nät med internet i ett fritt val av tjänsteleverantör inom utbudet hos vår kommunikationsoperatör.